ISO 16957: 2016 Đo độ dẫn nhiệt biểu kiến ​​của vật liệu xây dựng xốp ướt bằng phương pháp tuần hoàn

ISO 16957: 2016 Đo độ dẫn nhiệt biểu kiến ​​của vật liệu xây dựng xốp ướt bằng phương pháp tuần hoàn

ISO 16957: 2016 mô tả phương pháp đo độ dẫn nhiệt (độ khuếch tán) của vật liệu xây dựng xốp ướt và phương pháp đánh giá độ không đảm bảo đo.

Phạm vi

ISO 16957: 2016 mô tả phương pháp đo độ dẫn nhiệt (độ khuếch tán) của vật liệu xây dựng xốp ướt và phương pháp đánh giá độ không đảm bảo đo.

Trong khi ISO 10051 là tiêu chuẩn quốc tế hiện hành, dựa trên phương pháp trạng thái ổn định, thì ISO 16957: 2016 đề xuất phương pháp sử dụng phương pháp không ở trạng thái ổn định sử dụng sự thay đổi nhiệt độ nhỏ với thời gian ngắn làm đầu vào. Cùng với phép đo, việc đánh giá độ không đảm bảo đo được mô tả, điều này làm cho một phương pháp đo đơn giản và thiết thực có thể trở thành một phương pháp đo thực tế.

ISO 16957: 2016 dự định đo độ dẫn nhiệt biểu kiến ​​(hiệu quả), bao gồm truyền nhiệt tiềm ẩn do chuyển động hơi gây ra. Tình huống trong đó hơi ẩm và / hoặc chuyển động không khí xảy ra do đối lưu hoặc trọng lực được loại trừ. Việc áp dụng ISO 16957: 2016 đối với độ ẩm cao được loại trừ để có thể bỏ qua hiệu ứng trọng lực. ISO 16957: 2016 có thể được áp dụng cho vật liệu xốp nặng hơn khoảng 100 kg / m3, trong đó sự truyền nhiệt bức xạ có thể được bỏ qua.

Nó chỉ định những điều sau:

A) phương pháp đo độ dẫn nhiệt không ở trạng thái ổn định;

B) công thức tính gần đúng cho độ không đảm bảo đo gây ra bởi sự chuyển động của độ ẩm và sự phân bố độ ẩm không đồng đều (và do đó, xác định các điều kiện đo thỏa mãn giới hạn trên của độ không đảm bảo đo);

C) ước tính về sự truyền nhiệt do chuyển động của hơi ẩm (hơi) gây ra.

Nội dung tiêu chuẩn preview

Download tài liệu miễn phí tại đây!

Để xem được bản full, quý khách có thể đăng ký mua bản full tiêu chuẩn ngay thông qua dịch vụ của chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và dễ nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây.

Bài viết liên quan