0976.389.199
ISO 1742:1980 về Syro Glucose - Xác định hàm lượng chất khô - Phương pháp dùng tủ sấy chân không

ISO 1742:1980 về Syro Glucose - Xác định hàm lượng chất khô - Phương pháp dùng tủ sấy chân không

Tiêu chuẩn ISO 1742:1980 quy định phương pháp xác định hàm lượng chất khô trong Syro glucose, sử dụng tủ sấy chân không. Phương pháp này cũng có thể áp dụng cho Syro glucose khô, glucose dạng rắn (đường tinh bột), Syro glucose chứa fructose (bao gồm cả isoglucose theo định nghĩa của Cộng đồng Châu Âu.

Download tài liệu miễn phí tại đây!

 

TCVN 10374:2014 hoàn toàn tương đương với ISO 1742:1980, đã được rà soát lại năm 2009, không thay đổi về bố cục và nội dung;

TCVN 10374:2014 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F18 Đường, mật ong và sản phẩm tinh bột biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Tin tức liên quan