0976.389.199
ISO 1743:1982 về Syro Glucose - Xác định hàm lượng chất khô - Phương pháp đo chỉ số khúc xạ

ISO 1743:1982 về Syro Glucose - Xác định hàm lượng chất khô - Phương pháp đo chỉ số khúc xạ

ISO 1743:1982 quy định phương pháp xác định hàm lượng chất khô của Syro glucose dựa theo chỉ số khúc xạ. Phương pháp này cũng có thể áp dụng cho Syro glucose có chứa fructose.

Tiêu chuẩn ISO 1743:1982

Download tài liệu miễn phí tại đây!

 

TCVN 10375:2014 hoàn toàn tương đương với ISO 1743:1982, đã được rà soát lại năm 2013, không thay đổi về bố cục và nội dung;

TCVN 10375:2014 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F18 Đường, mật ong và sản phẩm tinh bột biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

Tin tức liên quan