0976.389.199
ISO 18099: 2013 - Sản phẩm cách nhiệt cho thiết bị xây dựng và lắp đặt công nghiệp - Xác định hệ số giãn nở nhiệt

ISO 18099: 2013 - Sản phẩm cách nhiệt cho thiết bị xây dựng và lắp đặt công nghiệp - Xác định hệ số giãn nở nhiệt

Phạm vi

ISO 18099: 2013 quy định thiết bị và quy trình xác định hệ số giãn nở nhiệt tuyến tính. Nó có thể áp dụng cho các sản phẩm cách nhiệt trong dải nhiệt độ từ 196 ° C đến 850 ° C, tùy thuộc vào giới hạn nhiệt độ có thể có của mẫu thử. Nó không áp dụng cho các sản phẩm bị thay đổi kích thước trong quá trình thử nghiệm do mất nước hydrat hóa hoặc trải qua các thay đổi giai đoạn khác.

Thuật ngữ và định nghĩa

Đối với mục đích của tài liệu này, các thuật ngữ và định nghĩa sau sẽ được áp dụng.

2.1

Giãn nở nhiệt tuyến tính

Những thay đổi có thể đảo ngược về chiều dài của sản phẩm do thay đổi nhiệt độ

2.2

Hệ số trung bình của giãn nở nhiệt tuyến tính αm giữa các nhiệt độ khác nhau

Chiều dài thay đổi có thể đảo ngược chia cho chiều dài ở nhiệt độ chuẩn và chênh lệch nhiệt độ giữa các nhiệt độ thử nghiệm

2.3

Hệ số nở vì nhiệt αt ở nhiệt độ T

Preview tiêu chuẩn

Download tài liệu miễn phí tại đây!

Để xem được bản full, quý khách có thể đăng ký mua bản full tiêu chuẩn ngay thông qua dịch vụ của chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và dễ nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây.

Bài viết liên quan