0976.389.199
ISO 18292: 2011 / COR 1: 2012 - Hiệu suất năng lượng của hệ thống khử trùng cho các tòa nhà dân cư - Quy trình tính toán - Sơ đồ kỹ thuật 1

ISO 18292: 2011 / COR 1: 2012 - Hiệu suất năng lượng của hệ thống khử trùng cho các tòa nhà dân cư - Quy trình tính toán - Sơ đồ kỹ thuật 1

Hiệu suất nhiệt và sử dụng năng lượng trong môi trường xây dựng, Tiểu ban SC 2, Phương pháp tính toán

Tiêu chuẩn ISO 18292: 2011 / COR 1: 2012

Truyền thuyết kỹ thuật 1 đến ISO 18292: 2011 do Ủy ban kỹ thuật ISO / TC 163 soạn thảo, Hiệu suất nhiệt và sử dụng năng lượng trong môi trường xây dựng, Tiểu ban SC 2, Phương pháp tính toán

Trang 16

Thay thế phương trình (20) bằng phương trình sau:
mml_m1

Xem Preview Tiêu chuẩn ISO 18292: 2011 / COR 1: 2012

Download tài liệu miễn phí tại đây!

Để xem được bản full, quý khách có thể đăng ký mua bản full tiêu chuẩn ngay thông qua dịch vụ của chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và dễ nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây.

Bài viết liên quan