0976.389.199
ISO 18324: 2016 Kết cấu gỗ - Phương pháp thử - Hiệu suất rung sàn

ISO 18324: 2016 Kết cấu gỗ - Phương pháp thử - Hiệu suất rung sàn

ISO 18324: 2016 quy định các quy trình thử nghiệm để đo tần số tự nhiên, hệ số giảm chấn theo phương thức và độ võng tĩnh khi chịu tải trọng tập trung của sàn gỗ trong phòng thí nghiệm hoặc hiện trường.

Giới thiệu

Các đặc tính động của kết cấu gỗ có tầm quan trọng thiết yếu đối với các nhà thiết kế vì chúng chi phối cách các kết cấu này phản ứng với địa chấn, gió và kích thích động do con người gây ra. Địa chấn và gió có thể gây ra hư hỏng kết cấu, trong khi chuyển động do con người gây ra thường gây ra các vấn đề về khả năng sử dụng liên quan đến sự khó chịu của con người; Điều này cũng đúng với chuyển động của tòa nhà do gió gây ra. Vì những người cư ngụ thường xuyên tiếp xúc với hệ thống sàn, khả năng chống rung của hệ thống sàn thường được các nhà thiết kế kết cấu gỗ quan tâm. Hiệu suất dao động của sàn gỗ có thể được đánh giá bằng cách sử dụng các thông số như tần số tự nhiên, tỷ lệ giảm chấn, phản ứng động đối với xung lực (chuyển vị động, vận tốc và gia tốc) và độ võng tĩnh dưới tải trọng tập trung. Những thông số này đã được tìm thấy có mối tương quan tốt với nhận thức của con người. Trong số các thông số này, tần số tự nhiên, hệ số giảm chấn và độ võng tĩnh khi chịu tải trọng tập trung thường được sử dụng để đánh giá hiệu suất dao động của sàn gỗ. Quy trình thiết kế đã được phát triển và trong một số trường hợp được thực hiện trong các tiêu chuẩn thiết kế, để đánh giá khả năng chịu rung của sàn gỗ. Các quy trình thiết kế này thường bao gồm các tiêu chí cho các thông số đáp ứng của sàn, chẳng hạn như các thông số được liệt kê ở trên và các quy trình toán học để tính toán các thông số này. Để thay thế cho tính toán, cũng cần cung cấp các quy trình chuẩn hóa để đo các thông số này bằng thực nghiệm. Đây là động cơ chính cho sự phát triển của tiêu chuẩn thử nghiệm ISO này.

Các tần số tự nhiên và tỷ số giảm chấn của hệ thống thử nghiệm có thể được đo bằng cách sử dụng thử nghiệm phương thức. ISO đã công bố một loạt các Tiêu chuẩn quốc tế về việc áp dụng thử nghiệm và phân tích phương thức để xác định tần số tự nhiên, tỷ số giảm chấn của phương thức và các đặc tính động lực học khác của một vật thể. Lý thuyết về kiểm tra và phân tích phương thức đã được ghi lại trong Tài liệu tham khảo. [4] Tiêu chuẩn này đưa ra các quy trình thực tế có thể áp dụng trong phòng thí nghiệm hoặc tại hiện trường để đo tần số tự nhiên, hệ số giảm chấn theo phương thức và độ võng tĩnh khi chịu tải trọng tập trung của sàn gỗ. Giả định rằng người sử dụng tiêu chuẩn có thiết bị cần thiết và kiến ​​thức cơ bản để thực hiện thử nghiệm phương thức.

Tiêu chuẩn này không đề cập đến các tiêu chí chấp nhận đối với khả năng sử dụng dao động.

Phạm vi

ISO 18324: 2016 quy định các quy trình thử nghiệm để đo tần số tự nhiên, hệ số giảm chấn theo phương thức và độ võng tĩnh dưới tải trọng tập trung của sàn gỗ trong phòng thí nghiệm hoặc hiện trường. Các thông số này đã được tìm thấy có mối tương quan tốt với nhận thức của con người đối với phản ứng rung động của sàn gỗ gây ra bởi kích thích do con người gây ra trong quá trình sử dụng bình thường. Dự kiến ​​rằng các quy trình thử nghiệm có thể được áp dụng thay cho tính toán để định lượng một số hoặc tất cả các thông số trên được sử dụng để đánh giá khả năng phục vụ dao động của sàn thử nghiệm. Tuy nhiên, việc sử dụng các thông số đo được sau đó để đánh giá khả năng sử dụng dao động nằm ngoài phạm vi của tiêu chuẩn này.

ISO đã công bố một loạt các Tiêu chuẩn Quốc tế về việc áp dụng thử nghiệm và phân tích phương thức để xác định tần số tự nhiên, tỷ lệ giảm chấn theo phương thức và các đặc tính động lực học khác của kết cấu. Đối với phép đo các thông số động lực học như tần số riêng và tỷ số giảm chấn theo phương thức, thử nghiệm phương thức được đề xuất trong tiêu chuẩn này. Giả định rằng những người thực hiện thử nghiệm có thiết bị cần thiết và kiến ​​thức cơ bản để thực hiện thử nghiệm như vậy.

Xem preview tiêu chuẩn ISO 18324: 2016

Download tài liệu miễn phí tại đây!

Để xem được bản full, quý khách có thể đăng ký mua bản full tiêu chuẩn ngay thông qua dịch vụ của chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và dễ nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây.

Bài viết liên quan