0976.389.199
ISO 18393-1: 2012 - Các sản phẩm cách nhiệt - Xác định độ già bằng độ lún - Phần 1: Vật liệu cách nhiệt dạng lỏng thổi cho gác xép thông gió

ISO 18393-1: 2012 - Các sản phẩm cách nhiệt - Xác định độ già bằng độ lún - Phần 1: Vật liệu cách nhiệt dạng lỏng thổi cho gác xép thông gió

ISO 18393-1: 2012 quy định phương pháp thử nghiệm để xác định độ lún của vật liệu cách nhiệt dạng lỏng được thổi áp dụng theo phương ngang trên các gác mái được thông gió.

Giới thiệu

Lớp cách nhiệt dạng lỏng bị thổi bay có thể bị lún, đó là sự giảm độ dày của lớp cách nhiệt và dẫn đến sự suy giảm tính năng nhiệt của lớp cách nhiệt. Cần phải biết độ dày của lớp cách nhiệt khi quá trình lún hoàn thành để dự đoán sự mất nhiệt lâu dài của kết cấu nơi lớp cách nhiệt được áp dụng.

Phạm vi

ISO 18393-1: 2012 quy định phương pháp thử nghiệm để xác định độ lún của vật liệu cách nhiệt dạng lỏng được thổi áp dụng theo phương ngang trên các gác mái được thông gió.

Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu ghi năm chỉ bản được nêu áp dụng. Đối với các tài liệu tham khảo không ghi ngày tháng, phiên bản mới nhất của tài liệu được tham chiếu (bao gồm mọi sửa đổi) sẽ được áp dụng.

ISO 12570, Hiệu suất nhiệt của vật liệu xây dựng và sản phẩm - Xác định độ ẩm bằng cách làm khô ở nhiệt độ cao

ISO 29466, Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ dày

Preview tiêu chuẩn

Download tài liệu miễn phí tại đây!

Để xem được bản full, quý khách có thể đăng ký mua bản full tiêu chuẩn ngay thông qua dịch vụ của chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và dễ nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây.

 

Bài viết liên quan