0976.389.199
ISO 18402: 2016 Kết cấu gỗ - Kết cấu xây dựng mái bằng panel cách nhiệt - Phương pháp thử

ISO 18402: 2016 Kết cấu gỗ - Kết cấu xây dựng mái bằng panel cách nhiệt - Phương pháp thử

ISO 18402: 2016 quy định các phương pháp thử nghiệm để xác định, để sử dụng trong mái, các đặc tính cấu trúc của các tấm cách nhiệt kết cấu chịu tải hai mặt.

Giới thiệu

Tiêu chuẩn này bao gồm các thử nghiệm đối với độ bền liên kết khi kéo của các tấm, độ lão hóa, độ cắt, độ rão, tính năng nằm ngang trong mặt phẳng và tính năng uốn ngoài mặt phẳng. Các thử nghiệm áp dụng cho các tấm pin cho các ứng dụng cụ thể được chỉ ra, trong khi các yêu cầu thử nghiệm bao gồm các điều kiện phòng thí nghiệm, một số lời khuyên được đưa ra trong ghi chú về số lượng mẫu cần thử nghiệm và báo cáo kết quả.

Tiêu chuẩn này không dùng để thử nghiệm kiểm soát chất lượng hoặc để đánh giá sự phù hợp.

Phạm vi

Tiêu chuẩn này quy định các phương pháp thử nghiệm để xác định, để sử dụng cho mái, các đặc tính cấu trúc của các tấm cách nhiệt kết cấu chịu tải hai mặt có:

- hai lớp mặt, ít nhất một trong số đó là tấm kết cấu bằng gỗ, và

- lõi làm bằng vật liệu cách nhiệt có đủ độ bền cắt để làm cho các lớp mặt tác động với nhau về mặt cấu trúc.

CHÚ THÍCH 1: Các tấm kết cấu bằng thạch cao có thể được sử dụng như một lớp mặt.

CHÚ THÍCH 2: Các tấm có thể chứa khung hoặc khung bên trong.

CHÚ THÍCH 3: Tính năng của các tấm cách nhiệt phi kết cấu thường có thể tính toán được theo các mã thiết kế như EN 1995–1-1, hoặc được thử nghiệm theo các tiêu chuẩn thích hợp.

Tài liệu tham khảo

Các tài liệu sau đây được đề cập đến trong văn bản theo cách mà một số hoặc tất cả nội dung của chúng tạo thành các yêu cầu của tài liệu này. Đối với tài liệu ghi năm chỉ bản được nêu áp dụng. Đối với các tài liệu tham khảo không ghi ngày tháng, phiên bản mới nhất của tài liệu được tham chiếu (bao gồm mọi sửa đổi) sẽ được áp dụng.

ASTM D7446-09, Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn cho Tấm cách nhiệt kết cấu (SIP) Chất kết dính cho tấm ván ép định hướng (OSB) với vật liệu cốt lõi cách nhiệt Polystyrene dạng tế bào cứng

ASTM D1183, Thực hành tiêu chuẩn về khả năng chống chất kết dính đối với các điều kiện lão hóa trong phòng thí nghiệm theo chu kỳ

Xem preview tiêu chuẩn ISO 18402: 2016

Download tài liệu miễn phí tại đây!

Để xem được bản full, quý khách có thể đăng ký mua bản full tiêu chuẩn ngay thông qua dịch vụ của chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và dễ nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây.

 

Bài viết liên quan