0976.389.199
ISO 20152-2:2011 về Kết cấu gỗ - Hiệu suất liên kết của chất kết dính - Phần 2: Yêu cầu bổ sung

ISO 20152-2:2011 về Kết cấu gỗ - Hiệu suất liên kết của chất kết dính - Phần 2: Yêu cầu bổ sung

ISO 20152-2:2011 quy định các yêu cầu về tính năng của đường liên kết gỗ trong các cấu kiện gỗ kết cấu đúc sẵn.

Tiêu chuẩn ISO 20152-2:2011

ISO 20152 được phát triển bởi ISO / TC 165 để cung cấp thêm các yêu cầu về hiệu suất cho các liên kết kết dính được hình thành trong các sản phẩm gỗ kết cấu. Nó chỉ được yêu cầu trong một số khu vực pháp lý (độ rão ở nhiệt độ cao và độ bền cắt ở nhiệt độ cao) và trong một số trường hợp (tình huống có yêu cầu lấp đầy khoảng trống).

Tiêu chuẩn này tập trung vào hiệu suất của đường kết dính và chủ yếu hướng đến việc đánh giá chất kết dính gỗ. Khi được sử dụng theo cách này, các thử nghiệm và đánh giá được thực hiện đối với các loại gỗ được tiêu chuẩn hóa, nhưng nó sẽ áp dụng cho các đường liên kết trong các sản phẩm gỗ liên quan đến các loại gỗ khác và có thể là gỗ đã qua xử lý chống cháy và bảo quản. Dự kiến, các tiêu chuẩn sản phẩm (ví dụ đối với gỗ glulam, gỗ veneer nhiều lớp, v.v.) sẽ yêu cầu đáp ứng các yêu cầu đã chọn khi thiết lập dây chuyền sản xuất mới hoặc giới thiệu sản phẩm mới, chất kết dính mới, chủng loại mới, v.v. một dây chuyền sản xuất hiện có như một phần của quy trình kiểm tra chất lượng.

Vấn đề về hiệu suất nhiệt độ cao đã gây tranh cãi ở chỗ các tiêu chuẩn quốc gia khác nhau có các yêu cầu đối với:

- thử nghiệm độ bền ở 220 ° C hoặc cao hơn,

- kiểm tra độ rão ở 180 ° C hoặc cao hơn,

- thử nghiệm rão ở 70 ° C hoặc cao hơn,

tất cả đều nhằm mục đích giải quyết thỏa đáng với hiệu suất nhiệt độ cao. Trong trường hợp này, ISO / TC 165 xác định rằng các thử nghiệm CSA O112.9 và CEN EN 15416-2 ở 70 ° C sẽ được đưa vào ISO 20152-1: Các yêu cầu cơ bản. Các thử nghiệm và yêu cầu về độ bền nhiệt độ cao ở 220 ° C trở lên (dựa trên yêu cầu ASTM), khả năng chống rão ở 180 ° C hoặc cao hơn (dựa trên CSA O112.9) cùng với khả năng lấp đầy khoảng trống, sẽ được đặt trong phần này của ISO 20152. Các nhà sản xuất chất kết dính nên tự làm quen với các quy định xây dựng của địa phương để xác định xem các yêu cầu “bổ sung” có cần thiết hay không.

Người sử dụng tiêu chuẩn này được nhắc nhở rằng các quy định về xây dựng địa phương là vấn đề do chính quyền địa phương và / hoặc quốc gia hoặc cơ quan quản lý nhà nước quyết định và không thể bắt buộc trong Tiêu chuẩn quốc tế.

1 Phạm vi

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về tính năng của đường liên kết gỗ trong các cấu kiện gỗ kết cấu đúc sẵn.

2 Tài liệu tham khảo

Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu ghi năm chỉ bản được nêu áp dụng. Đối với các tài liệu tham khảo không ghi ngày tháng, phiên bản mới nhất của tài liệu được tham chiếu (bao gồm mọi sửa đổi) sẽ được áp dụng.

ISO 3130, Gỗ - Xác định độ ẩm cho các phép thử cơ lý

ISO 12579, Cấu trúc gỗ - Gỗ dán keo - Phương pháp thử độ bền cắt của đường keo

ISO 20152-1, Cấu trúc gỗ - Tính năng liên kết của chất kết dính - Phần 1: Yêu cầu cơ bản

ASTM D 7247, Phương pháp thử tiêu chuẩn để đánh giá độ bền cắt của liên kết dính trong các sản phẩm gỗ nhiều lớp ở nhiệt độ cao

3 Thuật ngữ và định nghĩa

Đối với mục đích của tài liệu này, các thuật ngữ và định nghĩa sau sẽ được áp dụng.

3.1

trọng lượng riêng

Tỷ lệ giữa khối lượng khô trong tủ sấy của mẫu thử với khối lượng của một thể tích nước bằng thể tích của mẫu ở độ ẩm quy định

3.2

trọng lượng riêng của lò sấy khô

biểu thức của trọng lượng riêng dựa trên khối lượng gỗ khô trong tủ sấy và khối lượng khô trong tủ sấy của gỗ sau khi sấy đến khối lượng không đổi trong tủ sấy thông gió ở nhiệt độ từ 100 ° C đến 105 ° C

3,3

tỷ lệ thất bại gỗ

tỷ lệ phần trăm sợi gỗ bị đứt trong quá trình phân tách giao diện chất kết dính / chất kết dính và được sử dụng để đánh giá hiệu quả của liên kết chất kết dính.

Tài liệu ISO 20152-2:2011 bản pdf

Download tài liệu ISO 20152-2:2011 miễn phí tại đây!

Trên đây là những thông tin về ISO 20152-2:2011 mà ISOCERT muốn giới thiệu đến Quý bạn đọc. Hy vọng sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn này. Mọi thắc mắc và giải đáp vui lòng liên hệ cho chúng tôi qua hotline 0976.389.199 để hỗ trợ tận tình và chi tiết nhất!

 

Bài viết liên quan