0976.389.199
ISO 20310: 2018 Cách nhiệt cho thiết bị xây dựng và lắp đặt công nghiệp - Sản phẩm len Aluminosilicat - Đặc điểm kỹ thuật

ISO 20310: 2018 Cách nhiệt cho thiết bị xây dựng và lắp đặt công nghiệp - Sản phẩm len Aluminosilicat - Đặc điểm kỹ thuật

Tài liệu này quy định phân loại, yêu cầu và phương pháp thử đối với các sản phẩm len aluminosilicat do nhà máy sản xuất được sử dụng để cách nhiệt cho các công trình công nghiệp và thiết bị xây dựng, cho các ứng dụng không chịu lửa. Các sản phẩm được phân phối dưới dạng chăn, mô-đun, nỉ, bìa, giấy, dệt và các dạng khác.

Tiêu chuẩn ISO 20310:2018

Tài liệu này được biên soạn bởi Ban kỹ thuật ISO / TC 163, Hiệu suất nhiệt và sử dụng năng lượng trong môi trường xây dựng , Tiểu ban SC 3, Sản phẩm cách nhiệt .

1 Phạm vi

Tài liệu này quy định phân loại, yêu cầu và phương pháp thử đối với các sản phẩm len aluminosilicat do nhà máy sản xuất được sử dụng để cách nhiệt cho các công trình công nghiệp và thiết bị xây dựng, cho các ứng dụng không chịu lửa. Các sản phẩm được phân phối dưới dạng chăn, mô-đun, nỉ, bìa, giấy, dệt và các dạng khác.

Tài liệu này mô tả các đặc tính của sản phẩm và phương pháp thử nghiệm, đánh dấu và ghi nhãn.

Tài liệu này không chỉ rõ mức độ yêu cầu của một đặc tính nhất định mà một sản phẩm phải đạt được để chứng minh tính phù hợp cho mục đích trong một ứng dụng cụ thể.

2 Tài liệu tham khảo

Các tài liệu sau đây được đề cập đến trong văn bản theo cách mà một số hoặc tất cả nội dung của chúng tạo thành các yêu cầu của tài liệu này. Đối với tài liệu ghi năm chỉ bản được nêu áp dụng. Đối với các tài liệu tham khảo không ghi ngày tháng, phiên bản mới nhất của tài liệu được tham chiếu (bao gồm mọi sửa đổi) sẽ được áp dụng.

  • ISO 836 , Thuật ngữ cho vật liệu chịu lửa
  • ISO 8302 , Cách nhiệt - Xác định độ bền nhiệt ở trạng thái ổn định và các đặc tính liên quan - Thiết bị đĩa nóng được bảo vệ
  • ISO 8894-1 , Vật liệu chịu lửa - Xác định độ dẫn nhiệt - Phần 1: Phương pháp dây nóng (nhiệt kế dãy chéo và điện trở)
  • ISO 9229 , Cách nhiệt - Từ vựng
  • ISO 10635 , Sản phẩm chịu lửa - Phương pháp thử đối với các sản phẩm sợi gốm
  • ISO 13787 , Sản phẩm cách nhiệt cho thiết bị xây dựng và lắp đặt công nghiệp - Xác định độ dẫn nhiệt đã công bố
  • ISO 29465 , Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định chiều dài và chiều rộng

Xem Preview Tiêu chuẩn ISO 20310:2018

Download tài liệu miễn phí tại đây!

Để xem được bản full, quý khách có thể đăng ký mua bản full tiêu chuẩn ngay thông qua dịch vụ của chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và dễ nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây.

Bài viết liên quan