0976.389.199
ISO 2103:1986 - Các khoản phí do hoạt động trong các tòa nhà dân cư và công cộng

ISO 2103:1986 - Các khoản phí do hoạt động trong các tòa nhà dân cư và công cộng

Tiêu chuẩn ISO 2103:1986 chỉ ra các giá trị danh nghĩa thấp nhất tải trọng do sử dụng và chiếm dụng trong khu dân cư và công cộng các tòa nhà.

Tiêu chuẩn ISO 2103:1986 bản PDF

 

Download tài liệu về ISO 2103:1986 tại đây!

Bài viết liên quan