0976.389.199
ISO 21129: 2007 - Hiệu suất tạo nhiệt của vật liệu và sản phẩm xây dựng - Xác định tính chất truyền hơi nước - Phương pháp hộp

ISO 21129: 2007 - Hiệu suất tạo nhiệt của vật liệu và sản phẩm xây dựng - Xác định tính chất truyền hơi nước - Phương pháp hộp

ISO 21129: 2007 quy định phương pháp hộp để xác định tính thấm hơi nước của vật liệu xây dựng. Phương pháp hộp được sử dụng chủ yếu để đo độ thấm hơi nước của các vật liệu có khả năng chống thấm hơi nước thấp, trong đó không thể bỏ qua ảnh hưởng của sức cản truyền độ ẩm bề mặt.

Giới thiệu

Các nguyên tắc chung được áp dụng cho tất cả các sản phẩm và vật liệu xây dựng hút ẩm và không hút ẩm.

Cần phải tìm kiếm hiệu suất nhiệt và hiệu suất nhiệt của vật liệu xây dựng để giải quyết hiện tượng ngưng tụ của các bức tường xây dựng và thiết lập các biện pháp ngăn chặn sự ngưng tụ hơi nước.

Trong phương pháp hộp, một mẫu thử được cố định vào một hộp đo lường. Người ta đo khối lượng dung dịch muối bão hòa đựng trong hai chảo treo ở hai hộp bên của một mẫu vật. Lượng hơi nước xuyên qua một mẫu vật được tính từ sự thay đổi khối lượng của dung dịch muối bão hòa trong hai chảo.

Trong phương pháp cốc, khối lượng của dung dịch muối bão hòa được đo cùng với khối lượng của mẫu thử; Tuy nhiên, trong phương pháp hộp, không cần thiết phải đo khối lượng của mẫu thử.

Lý do mà phương pháp hộp chính xác hơn phương pháp cốc là do vật liệu xây dựng hoặc sản phẩm có vật liệu dày và / hoặc vật liệu nặng.

Nếu áp dụng nguyên tắc của phương pháp hộp, có thể đo các đặc tính truyền hơi nước của không chỉ vật liệu mà còn của một số sản phẩm xây dựng với độ chính xác tốt.

Phạm vi

ISO 21129: 2007 quy định phương pháp hộp để xác định tính thấm hơi nước của vật liệu xây dựng. Phương pháp hộp được sử dụng chủ yếu để đo độ thấm hơi nước của các vật liệu có khả năng chống thấm hơi nước thấp, trong đó không thể bỏ qua ảnh hưởng của sức cản truyền độ ẩm bề mặt.

Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu ghi năm chỉ bản được nêu áp dụng. Đối với các tài liệu tham khảo không ghi ngày tháng, phiên bản mới nhất của tài liệu được tham chiếu (bao gồm mọi sửa đổi) sẽ được áp dụng.

ISO 9346, Hiệu suất giữ nhiệt của các tòa nhà và vật liệu xây dựng - Chuyển dịch khối lượng - Định nghĩa và đại lượng vật lý

Preview tiêu chuẩn

Download tài liệu miễn phí tại đây!

Để xem được bản full, quý khách có thể đăng ký mua bản full tiêu chuẩn ngay thông qua dịch vụ của chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và dễ nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây.

Bài viết liên quan