0976.389.199
ISO 21581:2010 về Kết cấu gỗ - Phương pháp thử tải trọng ngang tĩnh và tuần hoàn đối với tường chịu cắt

ISO 21581:2010 về Kết cấu gỗ - Phương pháp thử tải trọng ngang tĩnh và tuần hoàn đối với tường chịu cắt

ISO 21581:2010 quy định các phương pháp thử tĩnh và thử nghiệm theo chu kỳ làm cơ sở cho việc tính toán các thông số chịu tải trọng bên được yêu cầu trong thiết kế gió và địa chấn của tường chống cắt trong nhà gỗ. Tiêu chuẩn này không bao gồm các tiêu chí cho các thông số mà đôi khi được quy định trong tiêu chuẩn quốc gia hoặc quy chuẩn xây dựng.

Tiêu chuẩn ISO 21581:2010

Việc đánh giá tính năng kết cấu của tường chống cắt nhằm chống lại các lực sinh ra trong quá trình tác động của gió và địa chấn dựa trên thử nghiệm tải trọng tĩnh hoặc tải theo chu kỳ đảo ngược trong một số khu vực pháp lý. Mục tiêu của tiêu chuẩn này là cung cấp các phương pháp thử nghiệm thích hợp đối với tải trọng tĩnh và tải ngang theo chu kỳ làm cơ sở để xác định các đặc tính của tường chống cắt để sử dụng trong thiết kế gió và địa chấn. Lịch trình dịch chuyển theo chu kỳ trong ISO 16670, được phát triển với sự tham vấn của một nhóm chuyên gia quốc tế, cũng được sử dụng trong tiêu chuẩn này.

Thông tin bổ sung được đưa ra trong Phụ lục A để cung cấp cơ sở lý luận của lịch trình dịch chuyển theo chu kỳ, các khuyến nghị cho các trường hợp mà lịch trình sửa đổi sẽ phù hợp hơn và các kết quả thử nghiệm điển hình thu được trên mẫu tường cắt theo tiêu chuẩn này.

1 Phạm vi

ISO 21581:2010 quy định các phương pháp thử tĩnh và thử nghiệm theo chu kỳ làm cơ sở cho việc tính toán các thông số chịu tải trọng bên được yêu cầu trong thiết kế gió và địa chấn của tường chống cắt trong nhà gỗ. Tiêu chuẩn này không bao gồm các tiêu chí cho các thông số mà đôi khi được quy định trong tiêu chuẩn quốc gia hoặc quy chuẩn xây dựng. Tiêu chuẩn này có thể được sử dụng để xác định các thông số đó trong các điều kiện sau:

a) Phương pháp I: các điều kiện biên được thiết kế để tạo ra phản ứng cắt của tường là chủ yếu và đảm bảo đạt được toàn bộ khả năng chịu cắt của tường;

b) Phương pháp II: các điều kiện biên được thiết kế để tạo ra chủ yếu là rung chuyển (xoay thân cứng của tường) hoặc phản ứng trượt kết hợp của tường phản ánh các chi tiết xây dựng thực tế dự kiến ​​của các khớp nối tường với ranh giới dưới và trên.

Tiêu chuẩn này quy định các quy trình để xác định các đường cong bao (đường cong xương sống hoặc đường cong khung xương) đối với tường chịu cắt chịu một lịch trình dịch chuyển tĩnh hoặc theo chu kỳ.

2 Tài liệu tham khảo

Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu ghi năm chỉ bản được nêu áp dụng. Đối với các tài liệu tham khảo không ghi ngày tháng, phiên bản mới nhất của tài liệu được tham chiếu (bao gồm mọi sửa đổi) sẽ được áp dụng.

ISO 554, Môi trường tiêu chuẩn để điều hòa và / hoặc thử nghiệm - Thông số kỹ thuật

ISO 3131, Gỗ - Xác định khối lượng riêng cho các phép thử vật lý và cơ học

Tài liệu ISO 21581:2010 bản pdf

Download tài liệu ISO 21581:2010 miễn phí tại đây!

Trên đây là những thông tin về ISO 21581:2010 mà ISOCERT muốn giới thiệu đến Quý bạn đọc. Hy vọng sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn này. Mọi thắc mắc và giải đáp vui lòng liên hệ cho chúng tôi qua hotline 0976.389.199 để hỗ trợ tận tình và chi tiết nhất!

 

Bài viết liên quan