0976.389.199
ISO 21901: 2021 - Cách nhiệt - Phương pháp thử độ khuếch tán nhiệt - Phương pháp nhiệt định kỳ

ISO 21901: 2021 - Cách nhiệt - Phương pháp thử độ khuếch tán nhiệt - Phương pháp nhiệt định kỳ

Tài liệu này quy định phương pháp nhiệt tuần hoàn để đo độ khuếch tán nhiệt của vật liệu cách nhiệt ở dạng tấm phẳng.

Phạm vi

Tài liệu này quy định phương pháp nhiệt tuần hoàn để đo độ khuếch tán nhiệt của vật liệu cách nhiệt ở dạng tấm phẳng.

Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu sau đây được đề cập đến trong văn bản theo cách mà một số hoặc tất cả nội dung của chúng tạo thành các yêu cầu của tài liệu này. Đối với tài liệu ghi năm chỉ bản được nêu áp dụng. Đối với các tài liệu tham khảo không ghi ngày tháng, phiên bản mới nhất của tài liệu được tham chiếu (bao gồm mọi sửa đổi) sẽ được áp dụng.

ISO 8302: 1991, Cách nhiệt - Xác định độ bền nhiệt ở trạng thái ổn định và các đặc tính liên quan - Thiết bị tấm nóng được bảo vệ

Preview tiêu chuẩn

Download tài liệu miễn phí tại đây!

Để xem được bản full, quý khách có thể đăng ký mua bản full tiêu chuẩn ngay thông qua dịch vụ của chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và dễ nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây.

Bài viết liên quan