0976.389.199
ISO 2394:2015 - Nguyên tắc chung về độ tin cậy đối với kết cấu

ISO 2394:2015 - Nguyên tắc chung về độ tin cậy đối với kết cấu

ISO 2394:2015 tạo thành một nền tảng được cung cấp thông tin về rủi ro và độ tin cậy để ra quyết định liên quan đến thiết kế và đánh giá cấu trúc cho cả mục đích lập mã và trong bối cảnh của các dự án cụ thể.

Tiêu chuẩn ISO 2394:2015

 

Download tài liệu ISO 2394:2015 miễn phí tại đây!

 

Bài viết liên quan