0976.389.199
ISO 2633:1974 - Xác định tải trọng đặt lên các tầng trong nhà máy và nhà kho

ISO 2633:1974 - Xác định tải trọng đặt lên các tầng trong nhà máy và nhà kho

Tiêu chuẩn ISO 2633:1974 quy định các phương pháp xác định tải trọng sàn áp đặt sẽ được áp dụng cho một số chức năng của các tòa nhà sản xuất và nhà kho, cho mục đích thiết kế - tính toán.

Tiêu chuẩn ISO 2633:1974 bản PDF

 

Download tài liệu về ISO 2633:1974 miễn phí tại đây!

 

Bài viết liên quan