0976.389.199
ISO 29468: 2008 - Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ phẳng

ISO 29468: 2008 - Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ phẳng

ISO 29468: 2008 quy định thiết bị và quy trình xác định độ lệch so với độ phẳng đối với các sản phẩm có kích thước đầy đủ. Nó được áp dụng cho các sản phẩm cách nhiệt.

Tiêu chuẩn ISO 29468:2008

Giới thiệu

Tiêu chuẩn này bao gồm tiêu chuẩn gốc EN 825: 1994 do Ủy ban kỹ thuật CEN / TC 88 soạn thảo, vật liệu và sản phẩm cách nhiệt , đã được sửa đổi theo ISO / TC 163 / SC 1 có tham chiếu đến các điều kiện điều hòa và thử nghiệm ở các nước nhiệt đới.

Tiêu chuẩn này là một trong số các tài liệu quy định các phương pháp thử, dựa trên các Tiêu chuẩn hiện hành của Châu Âu, đang được ISO thông qua. “Gói” tiêu chuẩn này bao gồm nhóm các tài liệu có liên quan với nhau sau đây.

Tiêu chuẩn quốc tế    Tiêu chuẩn EN tương ứng

 • ISO 29465 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định chiều dài và chiều rộng    VÀO 822
 • ISO 29466 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ dày    VÀO 823
 • ISO 29467 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ vuông    VÀO 824
 • ISO 29468 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ phẳng    VÀO 825
 • ISO 29469 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định hành vi nén    VÀO 826
 • ISO 29470 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định tỷ trọng biểu kiến    NĂM 1602
 • ISO 29471 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ ổn định kích thước trong điều kiện phòng thí nghiệm bình thường không đổi (23 ° C / 50% độ ẩm tương đối)    NĂM 1603
 • ISO 29472 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ ổn định kích thước trong các điều kiện nhiệt độ và độ ẩm quy định    NĂM 1604
 • ISO 29764 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ biến dạng trong các điều kiện nhiệt độ và tải trọng nén quy định    NĂM 1605
 • ISO 29765 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ bền kéo vuông góc với các bề mặt    NĂM 1607
 • ISO 29766 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ bền kéo song song với các bề mặt    NĂM 1608
 • ISO 29767 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ hấp thụ nước ngắn hạn bằng cách ngâm từng phần    NĂM 1609
 • ISO 29768 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định kích thước tuyến tính của mẫu thử    NĂM 12085
 • ISO 29769 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định ứng xử dưới tải trọng điểm    EN 12430
 • ISO 29770 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ dày cho các sản phẩm cách nhiệt sàn nổi    EN 12431
 • ISO 29771 Vật liệu cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định hàm lượng hữu cơ    EN 13820
 • ISO 29803 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định khả năng chống tác động của hệ thống composite cách nhiệt bên ngoài (ETICS)    EN 13497
 • ISO 29804 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ bền kéo của chất kết dính và của lớp nền với vật liệu cách nhiệt    EN 13494
 • ISO 29805 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định các tính chất cơ học của lưới sợi thủy tinh    EN 13496

1 Phạm vi

Tiêu chuẩn này quy định thiết bị và quy trình xác định độ lệch so với độ phẳng đối với các sản phẩm có kích thước đầy đủ. Nó được áp dụng cho các sản phẩm cách nhiệt.

2 Thuật ngữ và định nghĩa

Đối với mục đích của tài liệu này, thuật ngữ và định nghĩa sau đây sẽ được áp dụng.

Xem Preview Tiêu chuẩn ISO 29468:2008

Download tài liệu miễn phí tại đây!

Để xem được bản full, quý khách có thể đăng ký mua bản full tiêu chuẩn ngay thông qua dịch vụ của chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và dễ nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây.

Bài viết liên quan