0976.389.199
ISO 29771: 2008 - Vật liệu cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định hàm lượng hữu cơ

ISO 29771: 2008 - Vật liệu cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định hàm lượng hữu cơ

ISO 29771:2008 quy định thiết bị và quy trình xác định hàm lượng hữu cơ của vật liệu cách nhiệt. Phương pháp này nhằm mục đích xác định hàm lượng hữu cơ đối với các sản phẩm là vô cơ, tức là các sản phẩm có chứa một tỷ lệ phần trăm hợp chất hữu cơ thấp, hoặc là sản phẩm không có bề mặt hoặc vật liệu cách nhiệt của sản phẩm có bề mặt.

Tiêu chuẩn ISO 29771:2008

Giới thiệu

Tiêu chuẩn này bao gồm tiêu chuẩn ban đầu EN 13820: 2003 do Ủy ban kỹ thuật CEN / TC 88, vật liệu và sản phẩm cách nhiệt , đã được sửa đổi theo ISO / TC 163 / SC 1 có tham chiếu đến các điều kiện điều hòa và thử nghiệm ở các nước nhiệt đới.

Tiêu chuẩn này là một trong số các tài liệu quy định các phương pháp thử, dựa trên các Tiêu chuẩn hiện hành của Châu Âu, đang được ISO thông qua. “Gói” tiêu chuẩn này bao gồm nhóm các tài liệu có liên quan với nhau sau đây.

Tiêu chuẩn quốc tế    Tiêu chuẩn EN tương ứng

 • ISO 29465 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định chiều dài và chiều rộng    EN 822
 • ISO 29466 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ dày    EN 823
 • ISO 29467 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ vuông    EN 824
 • ISO 29468 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ phẳng    EN 825
 • ISO 29469 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định hành vi nén    EN 826
 • ISO 29470 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định tỷ trọng biểu kiến    EN 1602
 • ISO 29471 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ ổn định kích thước trong điều kiện phòng thí nghiệm bình thường không đổi (23 ° C / 50% độ ẩm tương đối)    EN 1603
 • ISO 29472 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ ổn định kích thước trong các điều kiện nhiệt độ và độ ẩm quy định    EN 1604
 • ISO 29764 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ biến dạng trong các điều kiện nhiệt độ và tải trọng nén quy định    EN 1605
 • ISO 29765 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ bền kéo vuông góc với các bề mặt    EN 1607
 • ISO 29766 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ bền kéo song song với các bề mặt    EN1608
 • ISO 29767 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ hấp thụ nước ngắn hạn bằng cách ngâm từng phần    EN 1609
 • ISO 29768 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định kích thước tuyến tính của mẫu thử    EN 12085
 • ISO 29769 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định ứng xử dưới tải trọng điểm    EN 12430
 • ISO 29770 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ dày cho các sản phẩm cách nhiệt sàn nổi    EN 12431
 • ISO 29771 Vật liệu cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định hàm lượng hữu cơ    EN 13820
 • ISO 29803 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định khả năng chống tác động của hệ thống composite cách nhiệt bên ngoài (ETICS)    EN 13497
 • ISO 29804 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ bền kéo của chất kết dính và của lớp nền với vật liệu cách nhiệt    EN 13494
 • ISO 29805 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định các tính chất cơ học của lưới sợi thủy tinh    EN 13496

Tiêu chuẩn này đã được chuẩn bị cho các sản phẩm được sử dụng để cách nhiệt các tòa nhà, thiết bị xây dựng và lắp đặt công nghiệp, nhưng nó cũng có thể được áp dụng cho các sản phẩm được sử dụng trong các lĩnh vực khác.

1 Phạm vi

Tiêu chuẩn này quy định thiết bị và quy trình xác định hàm lượng hữu cơ của vật liệu cách nhiệt.

Phương pháp này nhằm mục đích xác định hàm lượng hữu cơ đối với các sản phẩm là vô cơ, tức là các sản phẩm có chứa một tỷ lệ phần trăm hợp chất hữu cơ thấp, hoặc là sản phẩm không có bề mặt hoặc vật liệu cách nhiệt của sản phẩm có bề mặt.

Tiêu chuẩn này không áp dụng để xác định hàm lượng hữu cơ khi có nước hydrat hóa và / hoặc kết hợp cacbonat, sunfat, v.v.

Tiêu chuẩn này không áp dụng để xác định hàm lượng hữu cơ của chất kết dính, mặt ngoài và / hoặc lớp phủ.

CHÚ THÍCH: Tiêu chuẩn này có thể được sử dụng để xác minh rằng sản phẩm cách nhiệt phù hợp với các yêu cầu của EN 13501-1 để phân loại là Euroclass A1 mà không cần thử nghiệm.

2 Thuật ngữ và định nghĩa

Đối với mục đích của tài liệu này, thuật ngữ và định nghĩa sau sẽ được áp dụng.

Xem Preview Tiêu chuẩn ISO 29771:2008

Download tài liệu miễn phí tại đây!

Để xem được bản full, quý khách có thể đăng ký mua bản full tiêu chuẩn ngay thông qua dịch vụ của chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và dễ nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây.

Bài viết liên quan