0976.389.199
ISO 29803: 2010 - Các sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định khả năng chịu tác động của hệ thống composite cách nhiệt bên ngoài (ETICS)

ISO 29803: 2010 - Các sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định khả năng chịu tác động của hệ thống composite cách nhiệt bên ngoài (ETICS)

ISO 29803: 2010 quy định thiết bị và quy trình xác định khả năng chống va đập của hệ thống composite cách nhiệt bên ngoài (ETICS).

Tiêu chuẩn ISO 29803:2010

Tiêu chuẩn ISO 29803 do Ủy ban kỹ thuật ISO / TC 163, Hiệu suất nhiệt và sử dụng năng lượng trong môi trường xây dựng, Tiểu ban SC 1, Phương pháp thử và đo.

ISO 29803 dựa trên EN 13497:2002 do Ủy ban kỹ thuật CEN / TC 88 Các sản phẩm và vật liệu cách nhiệt chuẩn bị. Tuy vậy,

  • 6.2 , điều hòa các mẫu thử,
  • 7.1 , các điều kiện thử nghiệm, và
  • Điều 10, báo cáo thử nghiệm đã được sửa đổi để phản ánh các điều kiện của các nước nhiệt đới. Hơn nữa, Điều khoản 8 đã được sửa đổi.

Tiêu chuẩn này dựa trên EN 13497: 2002 do Ủy ban kỹ thuật CEN / TC 88 Các sản phẩm và vật liệu cách nhiệt soạn thảo , đã được sửa đổi theo ISO / TC 163 / SC 1 có tham chiếu đến các điều kiện điều hòa và thử nghiệm ở các nước nhiệt đới.

Tiêu chuẩn này là một trong số các tài liệu quy định các phương pháp thử, dựa trên các Tiêu chuẩn hiện hành của Châu Âu, đang được ISO thông qua. “Gói” tiêu chuẩn này bao gồm nhóm các tài liệu có liên quan với nhau sau đây.

Tiêu chuẩn quốc tế Tiêu đề Tiêu chuẩn EN tương ứng
12968 Các sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định khả năng chịu kéo của hệ thống composite cách nhiệt bên ngoài (ETICS) (thử nghiệm khối bọt) EN 13495
29465 Các sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định chiều dài và chiều rộng EN 822
29466 Các sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ dày EN 823
29467 Các sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ vuông EN 824
29468 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ phẳng EN 825
29469 Các sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định hành vi nén EN 826
29470 Các sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định tỷ trọng biểu kiến EN 1602
29471 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ ổn định kích thước trong điều kiện phòng thí nghiệm bình thường không đổi (23 ° C / 50% độ ẩm tương đối) EN 1603
29472 Các sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ ổn định kích thước trong các điều kiện nhiệt độ và độ ẩm quy định EN 1604
29764 Các sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ biến dạng trong các điều kiện nhiệt độ và tải trọng nén quy định EN 1605
29765 Các sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ bền kéo vuông góc với các mặt EN 1607
29766 Các sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ bền kéo song song với các bề mặt EN 1608
29767 Các sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ hấp thụ nước ngắn hạn bằng cách ngâm một phần EN 1609
29768 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định kích thước tuyến tính của mẫu thử EN 12085
29769 Các sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định hành vi dưới tải trọng điểm EN 12430
29770 Các sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ dày cho các sản phẩm cách nhiệt sàn nổi EN 12431
29771 Vật liệu cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định hàm lượng hữu cơ EN 13820
29803 Các sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định khả năng chịu tác động của hệ thống composite cách nhiệt bên ngoài (ETICS) EN 13497
29804 Các sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ bền kéo của chất kết dính và của lớp nền với vật liệu cách nhiệt EN 13494
29805 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định các tính chất cơ học của lưới sợi thủy tinh EN 13496

1 Phạm vi

Tiêu chuẩn này quy định thiết bị và quy trình xác định khả năng chống va đập của hệ thống composite cách nhiệt bên ngoài (ETICS).

2 Tài liệu tham khảo

Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu ghi năm chỉ bản được nêu áp dụng. Đối với các tài liệu tham khảo không ghi ngày tháng, phiên bản mới nhất của tài liệu được tham chiếu (bao gồm mọi sửa đổi) sẽ được áp dụng.

  • ISO 29466 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ dày
  • ISO 29470 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định tỷ trọng biểu kiến
  • ISO 29765 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ bền kéo vuông góc với các bề mặt
  • EN 13499 Sản phẩm cách nhiệt cho các tòa nhà - Hệ thống composite cách nhiệt bên ngoài (ETICS) dựa trên polystyrene mở rộng - Đặc điểm kỹ thuật
  • ISO 3251 Sơn, vecni và chất dẻo - Xác định hàm lượng chất không bay hơi
  • ISO 9229 Cách nhiệt - Từ vựng

Xem Preview Tiêu chuẩn ISO 29803:2010

Download tài liệu miễn phí tại đây!

Để xem được bản full, quý khách có thể đăng ký mua bản full tiêu chuẩn ngay thông qua dịch vụ của chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và dễ nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây.

Bài viết liên quan