0976.389.199
ISO 3593:1981 về Tinh bột - Xác định hàm lượng tro

ISO 3593:1981 về Tinh bột - Xác định hàm lượng tro

Tiêu chuẩn ISO 3593:1981 quy định phương pháp xác định tro có trong tinh bột. Phương pháp này áp dụng cho tinh bột tự nhiên và tinh bột biến tính có chứa hàm lượng tro nhỏ hơn 2%. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các sản phẩm tinh bột thủy phân hoặc tinh bột đã oxi hóa hoặc các sản phẩm khác chứa nhiều hơn 0,2% clorua, tính theo natri clorua. Để hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn này, hãy tham khảo tài liệu dưới đây!

Tiêu chuẩn ISO 3593:1981

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9939:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 3593:1981.

 

Download tài liệu miễn phí tại đây!

 

Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 3593:1981. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 9934 (ISO 1666), Tinh bột - Xác định độ ẩm - Phương pháp dùng tủ sấy.

Tin tức liên quan