0976.389.199
ISO 3898:2013 - Căn cứ để thiết kế kết cấu - Tên và ký hiệu của các đại lượng vật lý và đại lượng chung

ISO 3898:2013 - Căn cứ để thiết kế kết cấu - Tên và ký hiệu của các đại lượng vật lý và đại lượng chung

Tiêu chuẩn ISO 3898:2013 đề cập đến các đại lượng vật lý theo nghĩa chung. Phương pháp kernel-index-method cho phép hình thành các ký hiệu (hợp chất) của các đại lượng vật lý liên quan đến một vật liệu cụ thể hoặc một lĩnh vực kỹ thuật cụ thể về thiết kế cấu trúc. Nó cũng cung cấp các tên, ký hiệu và đơn vị chính cho các đại lượng vật lý trong lĩnh vực thiết kế kết cấu.

Tiêu chuẩn ISO 3898:2013 bản PDF

1.Giới thiệu chung 

1.1. Khái niệm về “đại lượng vật lý”

Theo ISO / IEC Guide 99, khái niệm về 'đại lượng vật lý' được định nghĩa bằng câu mô tả sau: một thuộc tính của hiện tượng, cơ thể hoặc chất có thể phân biệt được về mặt định tính và định lượng.

Khái niệm 'đại lượng vật lý' được chỉ định bằng tên [= cách gọi bằng lời nói của một khái niệm riêng lẻ (xem 3.4.2 của ISO 1087-1: 2000)] và một ký hiệu tương ứng.

Một đại lượng vật lý được đặc trưng bởi thứ nguyên duy nhất của nó. Thứ nguyên của một đại lượng vật lý được biểu thị bằng đơn vị (đo lường).

CHÚ THÍCH 1: Theo Chỉ thị ISO / IEC, Phần 2 để soạn thảo Tiêu chuẩn quốc tế, các đơn vị SI được áp dụng.

CHÚ THÍCH 2: Các đại lượng vật lý có thể không có thứ nguyên, ví dụ thường là trường hợp với các yếu tố. Trong trường hợp đó, thứ nguyên của chúng được ghi nhận là 1.

Tên và ký hiệu của các đại lượng vật lý quan trọng nhất (theo ISO / IEC Guide 99: đại lượng vật lý theo nghĩa chung) - và các đơn vị đặc trưng của chúng - trong lĩnh vực khoa học vật lý và công nghệ được nêu trong ISO 80000-1. Tuy nhiên, đây là một bộ tên và ký hiệu hạn chế.

1.2. Phương pháp chung để hình thành và viết tên, ký hiệu các đại lượng vật lý

Tên và ký hiệu của các đại lượng vật lý quan trọng nhất (và đơn vị của chúng) trong lĩnh vực thiết kế kết cấu được nêu trong tài liệu này: xem Bảng 2 đến Bảng 4 của tiêu chuẩn này (nhưng nhất thiết sẽ / phải có một số trùng lặp với ISO 80000-1).

Bộ tên và ký hiệu này cũng có giới hạn, nhưng với sự trợ giúp của phương pháp được đưa ra trong tiêu chuẩn này (kernel-index-method), người sử dụng sẽ có thể tạo / soạn các ký hiệu (phức hợp) mới và duy nhất cho nhiều loại các đại lượng vật lý (theo ISO / IEC Guide 99: các đại lượng vật lý cụ thể).

Hơn nữa, khả năng "đọc" các ký hiệu phức hợp được điều chỉnh cho phép người dùng chỉ định và xác định cụ thể các tên riêng tương ứng của các đại lượng vật lý (xem ví dụ trong 3.2.2.5 và 3.2.2.8).

Bản thân phương pháp được trình bày / làm việc trong 3.1 của tiêu chuẩn này, hạt nhân của một ký hiệu hợp chất được cho trong hoặc phải được chọn từ các Bảng 2 đến Bảng 4 đã đề cập ở trên và các chỉ số tạo nên ký hiệu (hợp chất) duy nhất đó (hầu hết là chỉ số phụ) được đưa vào hoặc phải được chọn từ Bảng 5 đến Bảng 10.

Tiêu chuẩn ISO 3898:2013 bản pdf

1. Phạm vi

ISO 3898:2013 bao gồm các đại lượng vật lý theo nghĩa chung. Phương pháp kernel-index-method cho phép hình thành các ký hiệu (hợp chất) của các đại lượng vật lý liên quan đến một vật liệu cụ thể và / hoặc một lĩnh vực kỹ thuật cụ thể về thiết kế cấu trúc.

Nó cũng cung cấp các tên, ký hiệu và đơn vị chính cho các đại lượng vật lý trong lĩnh vực thiết kế kết cấu.

Phụ lục A theo nghĩa chung bao gồm "đại lượng chung" phù hợp với lĩnh vực này. Phương thức kernel-index-method cũng có thể được áp dụng.

2. Tài liệu tham khảo

Các tài liệu sau đây, toàn bộ hoặc một phần, được viện dẫn một cách chuẩn tắc trong tài liệu này và không thể thiếu cho việc áp dụng nó. Đối với tài liệu ghi năm chỉ bản được nêu áp dụng. Đối với các tài liệu tham khảo không ghi ngày tháng, phiên bản mới nhất của tài liệu được tham chiếu (bao gồm mọi sửa đổi) sẽ được áp dụng.

ISO 80000-1, Đại lượng và đơn vị - Phần 1: Chung

ISO 80000-2, Đại lượng và đơn vị - Phần 2: Các dấu hiệu và ký hiệu toán học được sử dụng trong khoa học tự nhiên và công nghệ

ISO 80000-3, Đại lượng và đơn vị - Phần 3: Không gian và thời gian

ISO 80000-4, Đại lượng và đơn vị - Phần 4: Cơ học

Download tài liệu ISO 3898:2013 miễn phí tại đây!

Trên đây là những thông tin về tiêu chuẩn ISO 3898:2013 mà ISOCERT muốn giới thiệu đến Quý bạn đọc. Hy vọng sẽ cung cấp những thông tin bổ ích giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn này. Mọi thắc mắc và giải đáp vui lòng liên hệ cho chúng tôi qua hotline 0976.389.199 để được tư vấn và hỗ trợ tận tình nhất! 

Bài viết liên quan