0976.389.199
ISO 4112:1990 - Ngũ cốc và đậu đỗ - Hướng dẫn đo nhiệt độ của hạt bảo quản rời

ISO 4112:1990 - Ngũ cốc và đậu đỗ - Hướng dẫn đo nhiệt độ của hạt bảo quản rời

ISO 4112:1990 đưa ra hướng dẫn đo nhiệt độ của hạt được bảo quản trong các silo hoặc các loại kho bảo quản rời khác.

Tiêu chuẩn ISO 4112:1990 bản PDF

TCVN 9707:2013 hoàn toàn tương đương ISO 4112:1990 về Ngũ cốc và đậu đỗ - Hướng dẫn đo nhiệt độ của hạt bảo quản rời 

TCVN 9707:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F1 Ngũ cốc và đậu đỗ biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

Download tài liệu ISO 4112:1990 miễn phí tại đây!

> Xem thêm các áp dụng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và cách đạt chứng nhận ISO 22000 từ chuyên gia cao cấp trong ngành thực phẩm tại đây.

Bài viết liên quan