0976.389.199
ISO 4174:1998 - Ngũ cốc, đậu đỗ và hạt có dầu - Đo tổn thất áp suất không khí thổi một chiều qua khối hạt rời

ISO 4174:1998 - Ngũ cốc, đậu đỗ và hạt có dầu - Đo tổn thất áp suất không khí thổi một chiều qua khối hạt rời

ISO 4174:1998 quy định phương pháp đo tổn thất áp suất không khí thổi một chiều qua khối hạt rời, cho phép tính tổn thất áp suất toàn phần của hệ thống không khí. Để hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn này, hãy tham khảo bài viết dưới đây của chúng tôi.

Tiêu chuẩn ISO 4174:1998

TCVN 9710:2013 hoàn toàn tương đương ISO 4174:1998 về Ngũ cốc, đậu đỗ và hạt có dầu - Đo tổn thất áp suất không khí thổi một chiều qua khối hạt rời;

TCVN 9710:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F1 Ngũ cốc và đậu đỗ biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. 

Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp đo tổn thất áp suất không khí thổi một chiều qua khối hạt rời, cho phép tính tổn thất áp suất toàn phần của hệ thống không khí. Tổn thất áp suất này bằng tổng các tổn thất áp suất:

a) trong hệ thống thông khí (ống dẫn v.v...);

b) trong khối hạt (đối tượng của tiêu chuẩn này);

c) do không khí đi qua ống dẫn vào trong khối hạt.

Tổn thất áp suất trong hệ thống thông khí và tổn thất áp suất do không khí đi qua ống dẫn vào trong khối hạt, có thể được xem là không đáng kể so với tổn thất áp suất trong khối hạt, nếu vận tốc dòng không khí không vượt quá các giới hạn sau:

- 8 m/s đến 10 m/s trong ống dẫn chính;

- 4 m/s đến 5 m/s trong ống dẫn thứ cấp;

- 0,25 m/s khi đi vào trong khối hạt.

Nếu vì lý do kinh tế mà vận tốc không khí cao hơn các giới hạn ở trên (lên đến 30 m/s trong ống dẫn chính) thì phải tính tổn thất áp suất gây ra bởi hệ thống phân bố và giải phóng không khí.

Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

ISO 3507:1976*) , Pyknomester (Máy đo tỷ trọng).

Tài liệu ISO 4174:1998 bản PDF

 

Download tài liệu ISO 4174:1998 miễn phí tại đây!

> Xem thêm cách áp dụng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và cách đạt chứng nhận ISO 22000 từ chuyên gia cao cấp trong ngành thực phẩm tại đây.

Bài viết liên quan