0976.389.199
ISO 4354: 2009 - Tác động của gió đối với công trình

ISO 4354: 2009 - Tác động của gió đối với công trình

ISO 4354: 2009 mô tả tác động của gió đối với kết cấu và quy định phương pháp tính toán các giá trị đặc trưng của tải trọng gió để sử dụng trong thiết kế các tòa nhà, tháp, ống khói, cầu và các kết cấu khác, cũng như các thành phần và phần phụ của chúng.

Giới thiệu

ISO 4354: 2009 mô tả tác động của gió đối với kết cấu và quy định phương pháp tính toán các giá trị đặc trưng của tải trọng gió để sử dụng trong thiết kế các tòa nhà, tháp, ống khói, cầu và các kết cấu khác, cũng như các thành phần và phần phụ của chúng. Tải trọng phù hợp để sử dụng cùng với ISO 2394 và các tiêu chuẩn quốc tế khác liên quan đến tải trọng gió. Đặc biệt, ISO 4354:2009 tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển đổi giữa các phương pháp luận tốc độ gió cực đại và trung bình và bao gồm ba loại bão chính, gió khái quát, giông bão và xoáy thuận nhiệt đới (bão).

ISO 4354: 2009 cung cấp các phương pháp cơ bản để xác định tải trọng gió một cách phân tích thông qua việc xác định áp suất thiết kế hoặc các lực và mômen trực giao dọc gió và gió chéo đối với các kết cấu có hình dạng đơn giản và hiệu ứng hướng gió, và thông qua đường hầm gió hoặc xác định tính toán của áp suất, lực và mômen đối với các kết cấu có hình dạng phức tạp và hiệu ứng hướng gió dẫn đến sự kết hợp phức tạp của lực và mômen.

Hai phương pháp phân tích xác định tải trọng gió thiết kế được đưa ra, một phương pháp dựa trên vận tốc đỉnh và phương pháp kia dựa trên vận tốc trung bình.

ISO 4354: 2009 PDF

 

Xem tiêu chuẩn tại đây.

Bài viết liên quan