0976.389.199
ISO 5810:1982 - Tinh bột và sản phẩm tinh bột - Xác định hàm lượng clorua - Phương pháp đo điện thế.

ISO 5810:1982 - Tinh bột và sản phẩm tinh bột - Xác định hàm lượng clorua - Phương pháp đo điện thế.

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp đo điện thế để xác định hàm lượng clorua trong tinh bột và sản phẩm tinh bột, trừ các tinh bột cation và các amyloid có thể hòa tan ở môi trường lạnh, các sản phẩm này có độ sánh cao khó khuấy trộn khi chuẩn độ.

Tiêu chuẩn ISO  5810:1982 hoàn toàn tương đương với Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9942:2013. Hãy xem nội dung văn bản TCVN 9942:2013 tại đây:

Download tài liệu miễn phí tại đây!

Tin tức liên quan