0976.389.199
ISO 605:1991 - Đậu đỗ - Xác định tạp chất, cỡ hạt, mùi lạ, côn trùng, loài và giống - Phương pháp thử

ISO 605:1991 - Đậu đỗ - Xác định tạp chất, cỡ hạt, mùi lạ, côn trùng, loài và giống - Phương pháp thử

ISO 605:1991 quy định các phương pháp chưa có trong các tiêu chuẩn khác nhằm kiểm tra các loại đậu đỗ chưa qua chế biến và được dùng làm thực phẩm cho người và thức ăn chăn nuôi.

Tiêu chuẩn ISO 605:1991

TCVN 6129-1996 hoàn toàn tương đương với ISO 605-1991 về đậu đỗ - Xác định tạp chất, cỡ hạt, mùi lạ, côn trùng, loài và giống - Phương pháp thử;

TCVN 6129-1996 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F1 Ngũ cốc biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.

Tài liệu tham khảo

[1] ISO 6639/1:1986. Ngũ cốc và đậu đỗ - Xác định sự nhiễm côn trùng ẩn náu. Phần 1 - Nguyên tắc chung.

[2] ISO 6639/2:1986. Ngũ cốc và đậu đỗ - Xác định sự nhiễm côn trùng ẩn náu. Phần 2 - Lấy mẫu.

[3] ISO 6639/3:1986. Ngũ cốc và đậu đỗ - Xác định sự nhiễm côn trùng ẩn náu. Phần 3 - Phương pháp chuẩn.

[4] TCVN 6130:1996 [ISO 6639/4:1987] Ngũ cốc và đậu đỗ - Xác định sự nhiễm côn trùng ẩn náu. Phần 4 - Phương pháp nhanh.

 

Download tài liệu ISO 605:1991 miễn phí tại đây!

Xem thêm: Chứng nhận tiêu chuẩn iso 22000:2018 - Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm cho lĩnh vực thực phẩm >>

 

Bài viết liên quan