ISO 6243: 1997 - Dữ liệu khí hậu để thiết kế tòa nhà - Hệ thống ký hiệu được đề xuất

Tổng quan

Tiêu chuẩn ISO 6243:1997

Giới thiệu

Nhiều loại dữ liệu khí hậu được sử dụng để xác định bản chất và mức độ nghiêm trọng của các điều kiện bên ngoài nhằm thiết lập hiệu suất của tòa nhà. Tiêu chuẩn này đưa ra các định nghĩa chính xác, đưa ra hướng dẫn về phương pháp và đơn vị đo lường, và đề xuất các ký hiệu chữ cái cho một loạt các thông số khí tượng được sử dụng để thiết kế công trình, trong hầu hết các trường hợp bằng cách tham khảo "Hướng dẫn của Tổ chức Khí tượng Thế giới" (WMO). Nó cũng xác định một số tham số trong cách sử dụng hiện tại. Các giá trị khác nhau của các thông số khí hậu có thể được sử dụng trong các khía cạnh khác nhau của thiết kế. Dữ liệu được xác định trong tiêu chuẩn này được liên kết với một loạt các ứng dụng như thiết kế hệ thống sưởi và thông gió, tính toán mức tiêu thụ năng lượng, thiết kế kết cấu, thoát nước mưa và độ bền của vật liệu.

Phụ lục A đưa ra các ký hiệu chữ cái để thể hiện các mô tả khí hậu. Điều này cung cấp một hệ thống, không phụ thuộc vào ngôn ngữ, để diễn đạt các đại lượng thống kê một cách chính xác.

Một khi hệ thống này đã được hiểu và đồng hóa, nó sẽ cung cấp các chỉ định chính xác, bất kể ngôn ngữ được sử dụng, và do đó sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi quốc tế và sử dụng dữ liệu khí hậu. Người ta đề xuất rằng các ký hiệu được sử dụng trong cơ sở dữ liệu kết hợp với các mô tả bằng văn bản bằng ngôn ngữ cho quốc gia xuất xứ của dữ liệu. Điều này cần hỗ trợ cụ thể cho các dữ liệu không được trình bày bằng một trong các ngôn ngữ quốc tế. Tuy nhiên, chỉ có thể đánh giá mức độ hữu ích của hệ thống này bằng cách đưa nó vào thực tế.

1 Phạm vi

Tiêu chuẩn này xác định một loạt các dữ liệu khí hậu cần thiết cho thiết kế công trình, đưa ra hướng dẫn về các phương pháp đo và đề xuất các ký hiệu để chỉ định chúng. Nó không liên quan đến các hậu tố hoặc khái niệm kết hợp một số loại dữ liệu hoặc các giá trị thu được từ dữ liệu cơ bản như độ ngày hoặc tốc độ gió đặc trưng.

Các định nghĩa và ký hiệu đưa ra trong tiêu chuẩn này nhằm mục đích hài hòa việc diễn đạt các dữ liệu khí hậu có thể được rút ra khi soạn thảo các văn bản quy định và tiêu chuẩn và khi các định nghĩa và ký hiệu được yêu cầu cho thiết kế và xây dựng công trình.

Xem Preview Tiêu chuẩn ISO 6243:1997

Download tài liệu miễn phí tại đây!

Để xem được bản full, quý khách có thể đăng ký mua bản full tiêu chuẩn ngay thông qua dịch vụ của chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và dễ nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây.

Khách hàng tiêu biểu

tại sao chọn chúng tôi
icon_why

Tại sao chọn chúng tôi

Cùng nâng cao chất lượng sản phẩm cho các doanh nghiệp vì lợi ích Quốc gia

Tin tưởng và hợp tác với ISOCERT để cùng xây dựng một tương lai thành công và bền vững.

5500+

Cung Cấp Dịch Vụ Cho Hơn 5500+ Doanh nghiệp

icon_why

Hơn 200 Chuyên Gia và Nhân Sự có trình độ Đại Học Trở Lên

icon_why

5 Chi Nhánh ở cả 3 Miền Bắc - Trung - Nam

icon_why

Dịch Vụ Chuyên Nghiệp - Tận Tâm - Trọn Gói!

icon_why

Chứng nhận được Công Nhận trên toàn thế giới thông qua IAFCERTSEARCH

icon_why

Bình luận

! Nhập đánh giá không được để trống

! Họ và tên không được để trống

! Số điện thoại không được để trống

0976.389.199
scrollTop
https://zalo.me/0976389199
0976.389.199 Gọi chuyên gia Zalo