ISO 6781: 1983 Cách nhiệt - Phát hiện định tính các bất thường về nhiệt trong các lớp bao bọc của tòa nhà - Phương pháp hồng ngoại

ISO 6781: 1983 Cách nhiệt - Phát hiện định tính các bất thường về nhiệt trong các lớp bao bọc của tòa nhà - Phương pháp hồng ngoại

Tiêu chuẩn này quy định một phương pháp định tính, bằng cách kiểm tra nhiệt độ, để phát hiện các bất thường về nhiệt trong các lớp vỏ bọc.

Phạm vi và lĩnh vực áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định một phương pháp định tính, bằng cách kiểm tra nhiệt độ, để phát hiện các bất thường về nhiệt trong các lớp vỏ bọc. Phương pháp này ban đầu được sử dụng để xác định các biến thể rộng rãi trong các đặc tính nhiệt, bao gồm cả độ kín khí, của các bộ phận cấu thành lớp vỏ bên ngoài của các tòa nhà.

Các kết quả thu được bằng phương pháp này phải được giải thích và đánh giá bởi những người được đào tạo đặc biệt cho mục đích này. (Xem phụ lục D.)

Tiêu chuẩn này không áp dụng để xác định mức độ cách nhiệt và độ kín khí của kết cấu. Để xác định như vậy, cần phải kiểm tra bằng các phương pháp khác.

Xem preview tiêu chuẩn

Download tài liệu miễn phí tại đây!

Để xem được bản full, quý khách có thể đăng ký mua bản full tiêu chuẩn ngay thông qua dịch vụ của chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và dễ nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây.

Bài viết liên quan