0976.389.199
ISO 6781-3: 2015 Hiệu suất của các tòa nhà - Phát hiện các bất thường về nhiệt, không khí và độ ẩm trong các tòa nhà bằng phương pháp hồng ngoại - Phần 3

ISO 6781-3: 2015 Hiệu suất của các tòa nhà - Phát hiện các bất thường về nhiệt, không khí và độ ẩm trong các tòa nhà bằng phương pháp hồng ngoại - Phần 3

ISO 6781-3:2015 quy định các yêu cầu về trình độ và năng lực đối với nhân viên (i) thực hiện điều tra nhiệt độ trên các tòa nhà, (ii) diễn giải dữ liệu thu được từ điều tra nhiệt độ và (iii) báo cáo kết quả điều tra nhiệt độ.

Phạm vi

ISO 6781-3: 2015 quy định các yêu cầu về trình độ và năng lực đối với nhân viên (i) thực hiện điều tra nhiệt độ trên các tòa nhà, (ii) diễn giải dữ liệu thu được từ điều tra nhiệt độ và (iii) báo cáo kết quả điều tra nhiệt độ.

ISO 6781-3: 2015 cung cấp cơ sở cho một tuyên bố về sự phù hợp, theo ba cấp độ, về kiến ​​thức, kỹ năng và khả năng của các cá nhân để thực hiện các phép đo nhiệt độ, phân tích và báo cáo kết quả cho các tòa nhà nhỏ, tòa nhà dân cư và các tòa nhà thương mại và cơ quan. .

ISO 6781-3: 2015 không áp dụng cho thiết bị chuyên dụng hoặc các tình huống cụ thể khác.

Tài liệu tham khảo 

Các tài liệu sau đây, toàn bộ hoặc một phần, được viện dẫn một cách quy chuẩn trong tài liệu này và không thể thiếu cho việc áp dụng nó. Đối với tài liệu ghi năm chỉ bản được nêu áp dụng. Đối với các tài liệu tham khảo không ghi ngày tháng, phiên bản mới nhất của tài liệu được tham chiếu (bao gồm mọi sửa đổi) sẽ được áp dụng.

ISO 9288: 1989, Cách nhiệt - Truyền nhiệt bằng bức xạ - Các đại lượng và định nghĩa vật lý

ISO / IEC 17024: 2012, Đánh giá sự phù hợp - Yêu cầu chung đối với cơ quan điều hành chứng nhận người

Xem preview tiêu chuẩn

Download tài liệu miễn phí tại đây!

Để xem được bản full, quý khách có thể đăng ký mua bản full tiêu chuẩn ngay thông qua dịch vụ của chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và dễ nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây.

Bài viết liên quan