0976.389.199
ISO 712:2009 về Ngũ cốc và các sản phẩm từ ngũ cốc - Xác định độ ẩm - Phương pháp đối chiếu

ISO 712:2009 về Ngũ cốc và các sản phẩm từ ngũ cốc - Xác định độ ẩm - Phương pháp đối chiếu

ISO 712:2009 quy định phương pháp chuẩn thông thường để xác định độ ẩm của ngũ cốc và các sản phẩm ngũ cốc. Tiêu chuẩn này áp dụng cho: lúa mì, gạo (thóc, trấu và xay), lúa mạch, kê (Panicum miliaceum), lúa mạch đen, yến mạch, triticale, lúa miến ở dạng ngũ cốc, hạt xay, bột báng hoặc bột mì.

Tiêu chuẩn ISO 712:2009 bản PDF

1. Phạm vi

Tiêu chuẩn ISO 712:2009 quy định phương pháp chuẩn thông thường để xác định độ ẩm của ngũ cốc và sản phẩm ngũ cốc.

Tiêu chuẩn này áp dụng cho: lúa mì, gạo (thóc, trấu và xay), lúa mạch, hạt kê (Panicum miliaceum), lúa mạch đen, yến mạch, nấm triticale, lúa miến ở dạng ngũ cốc, ngũ cốc xay, bột báng hoặc bột mì.

Phương pháp này không áp dụng cho ngô và ngô.

CHÚ THÍCH: Để xác định độ ẩm trong ngô, xem ISO 6540 [5]; và đối với xung, xem ISO 24557 [7].

2. Thuật ngữ và định nghĩa

Đối với mục đích của tài liệu này, các thuật ngữ và định nghĩa sau sẽ được áp dụng.

2.1

độ ẩm

tổn thất khối lượng do sản phẩm phải chịu trong các điều kiện quy định trong tiêu chuẩn này

CHÚ THÍCH 1: Độ ẩm được biểu thị bằng phần trăm.

Download tài liệu ISO 712:2009 miễn phí tại đây!

Thư mục

[1] ISO 3310-1, Sàng thử nghiệm - Yêu cầu kỹ thuật và thử nghiệm - Phần 1: Sàng thử nghiệm bằng vải dây kim loại

[2] ISO 5725-1, Độ chính xác (độ đúng và độ chụm) của các phương pháp và kết quả đo - Phần 1: Nguyên tắc và định nghĩa chung

[3] ISO 5725-2, Độ chính xác (độ đúng và độ chụm) của các phương pháp và kết quả đo - Phần 2: Phương pháp cơ bản để xác định độ lặp lại và độ tái lập của phương pháp đo tiêu chuẩn

[4] ISO 5725-6, Độ chính xác (độ đúng và độ chụm) của các phương pháp và kết quả đo - Phần 6: Sử dụng trong thực tế các giá trị độ chính xác

[5] ISO 6540: 1980, Ngô - Xác định độ ẩm (trên ngũ cốc và ngũ cốc nguyên hạt)

[6] ISO 24333, Ngũ cốc và sản phẩm ngũ cốc - Lấy mẫu

[7] ISO 24557, Xung - Xác định độ ẩm - Phương pháp tủ sấy

1) Phương pháp này đã được áp dụng thành công cho: lúa mì, gạo (thóc, trấu và xay), lúa mạch, kê, lúa mạch đen và yến mạch, ở dạng ngũ cốc, ngũ cốc xay, bột báng hoặc bột mì.

2) 1,3 kPa đến 2,6 kPa = 13 mbar đến 26 mbar = 10 mmHg đến 20 mmHg.

3) Đối với yến mạch và gạo (thóc, gạo xát vỏ và xay), 15% khối lượng.

Trên đây là những thông tin về tiêu chuẩn ISO 712:2009 mà ISOCERT muốn giới thiệu đến Quý bạn đọc. Hy vọng sẽ cung cấp những thông tin bổ ích giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn này. Mọi thắc mắc và giải đáp vui lòng liên hệ cho chúng tôi qua hotline 0976.389.199 để được tư vấn và hỗ trợ tận tình nhất! 

 

> Xem thêm các áp dụng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và cách đạt chứng nhận ISO 22000 từ chuyên gia cao cấp trong ngành thực phẩm tại đây.

 

Bài viết liên quan