ISO 7240-1: 2014 - Hệ thống báo cháy và phát hiện cháy - Phần 1: Khái quát và định nghĩa

ISO 7240-1: 2014 - Hệ thống báo cháy và phát hiện cháy - Phần 1: Khái quát và định nghĩa

Phạm vi

ISO 7240-1: 2014 cung cấp một tập hợp các hướng dẫn và định nghĩa chung được sử dụng để mô tả thiết bị hệ thống phát hiện và báo cháy (FDAS) được lắp đặt trong và xung quanh các tòa nhà, các thử nghiệm và yêu cầu đối với các thiết bị này trong các phần khác của ISO 7240.

ISO 7240-1: 2014 không áp dụng cho thiết bị báo động khói, các yêu cầu được quy định trong ISO 12239.

Nội dung tiêu chuẩn PDF 

Download tài liệu miễn phí tại đây!

 

Liên hệ chúng tôi

Các chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của bạn. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để biết thêm nhiều tiêu chuẩn mới nhất phù hợp với doanh nghiệp của bạn. 

Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay>

Bài viết liên quan