0976.389.199
ISO 7240-3:2010 - Hệ thống báo cháy - Phần 3: Thiết bị báo cháy bằng âm thanh

ISO 7240-3:2010 - Hệ thống báo cháy - Phần 3: Thiết bị báo cháy bằng âm thanh

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu, phương pháp thử và chuẩn tính năng cho các thiết bị báo cháy bằng âm thanh.

Phạm vi

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu, phương pháp thử và chuẩn tính năng cho các thiết bị báo cháy bằng âm thanh dùng để phát ra tín hiệu cảnh báo cháy bằng âm thanh từ hệ thống báo cháy đến những người ở trong một tòa nhà. Tiêu chuẩn chỉ áp dụng cho các thiết bị có nguồn điện vận hành, được kích hoạt bởi một nguồn bên ngoài ví dụ như một hệ thống báo cháy, thông qua một mạch điện. Tiêu chuẩn này cũng áp dụng cho các thiết bị báo cháy bằng âm thanh có khả năng phát ra thông báo bằng tiếng nói khi áp dụng thêm các yêu cầu, các phép thử và các tiêu chí tính năng riêng.

Tiêu chuẩn này quy định các thiết bị báo cháy bằng âm thanh cho hai dạng môi trường ứng dụng, dạng A sử dụng trong tòa nhà và dạng B sử dụng ở ngoài nhà.

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho:

a. Các thiết bị kiểu loa phóng thanh được dùng chủ yếu để phát ra thông báo khẩn cấp bằng tiếng nói được tạo ra từ một nguồn âm thanh bên ngoài;

b. Các thiết bị báo cháy bằng âm thanh để giám sát, ví dụ, giữa thiết bị chỉ thị và thiết bị điều khiển.

Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn có ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản đã nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi.

TCVN 4255 (IEC 60529), cấp bảo vệ bằng vỏ ngoài (mã IP).

TCVN 7568-1 (ISO 7240-1), Hệ thống báo cháy-Phần 1: Quy định chung và định nghĩa.

TCVN 7699-1 (IEC 60068-1), Thử nghiệm môi trường - Phần 1: Quy định chung và hướng dẫn.

TCVN 7699-2-1 (IEC 60068-2-1), Thử nghiệm môi trường - Phần 2-1: Các thử nghiệm.Thử nghiệm A: Lạnh.

TCVN 7699-2-2 (IEC 60068-2-2), Thử nghiệm môi trường - Phần 2-2: Các thử nghiệm - Thử nghiệm B: Nóng khô.

TCVN 7699-2-6 (IEC 60068-2-6), Thử nghiệm môi trường - Phần 2-6: Các thử nghiệm.Thử nghiệm Fc: Rung (Hình Sin).

TCVN 7699-2-27 (IEC 60068-2-27), Thử nghiệm môi trường - Phần 2-27: Các thử nghiệm - Thử nghiệm Ea và hướng dẫn: Xóc.

TCVN 7699-2-30 (IEC 60068-2-30), Thử nghiệm môi trường - Phần 2-30: Các thử nghiệm - Thử nghiệm Db: nóng ẩm, chu kỳ (chu kỳ 12h + 12h).

TCVN 7699-2-75 (IEC 60068-2-75), Thử nghiệm môi trường - Phần 2-75: Các thử nghiệm.Thử nghiệm Eh: Thử nghiệm búa.

TCVN 7699-2-78 (IEC 60068-2-78), Thử nghiệm môi trường - Phần 2-78: Các thử nghiệm - Thử nghiệm Cab: nóng ẩm, không đổi.

ISO 8201, Acoustics - Audible emergency evacuation sigal (Âm học - Tín hiệu sơ tán khẩn cấp bằng âm thanh).

IEC 60068-2-42:2003, Environmental testing - Part 2-42: Tests. Tests Kc: Sulphur dioxide test for contacts and connections (Thử nghiệm môi trường - Phần 2-42: các phép thử. Phép thử Kc: thử sunfua dioxit cho các tiếp điểm và đầu nối).

IEC 60695-11-10:2003, Fire hazard testing - Part 11-10: Tests flames - 50W horizontal and vertical Aarve test methods (Thử sự cố cháy - Phần 11-10: Ngọn lửa thử - Phương pháp thử ngọn lửa nằm ngang và thẳng đứng 50 W)

IEC 60695-11 -20:2003, Fire hazard testing - Part 11-20: Tests Aames - 500W flame test methods (Thử sự cố cháy - Phần 11-20: Ngọn lửa thử - Phương pháp thử ngọn lửa 500W).

IEC 61672-1:2002, Electroacoustics - Sound level meters - Part 1: Specifications (Điện âm học - Máy đo mức âm thanh - Phần 1. Điều kiện kỹ thuật).

EN 50130-4:1995/A1:1998/A2:2003, Alarm systems - Part 4: Electromagnetic compatibility - Product family Standard: Immunity requirements for components of fire, intruder and social alarm systems (Hệ thống báo động - Phần 4: Tính tương thích điện từ - Tiêu chuẩn sản phẩm trong gia đình: Yêu cầu về tính miễn nhiễm cho các bộ phận của hệ thống báo động cháy xã hội và người xâm nhập).

Nội dung PDF 

Download tài liệu miễn phí tại đây!

TCVN 7568-3:2015 hoàn toàn tương đương ISO 7240-3:2010.

TCVN 7568-3:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 21, Thiết bị phòng cháy chữa cháy biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Liên hệ chúng tôi

Các chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của bạn. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để biết thêm nhiều tiêu chuẩn mới nhất phù hợp với doanh nghiệp của bạn. 

Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay>

Bài viết liên quan