0976.389.199
ISO 7240-4: 2017 - Hệ thống báo cháy - Phần 4: Thiết bị cấp điện

ISO 7240-4: 2017 - Hệ thống báo cháy - Phần 4: Thiết bị cấp điện

ISO 7240-4: 2017 quy định các yêu cầu, phương pháp thử nghiệm và tiêu chí hoạt động đối với thiết bị cung cấp điện (PSE) .

Phạm vi

ISO 7240-4: 2017 quy định các yêu cầu, phương pháp thử nghiệm và tiêu chí hoạt động đối với thiết bị cung cấp điện (PSE) để sử dụng trong hệ thống phát hiện và báo cháy được lắp đặt trong các tòa nhà.

Đối với việc thử nghiệm các loại PSE khác, tài liệu này chỉ được sử dụng để hướng dẫn. PSE với các đặc tính đặc biệt, được phát triển cho các rủi ro cụ thể, không được đề cập trong ISO 7240-4: 2017.

Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu sau đây được đề cập đến trong văn bản theo cách mà một số hoặc tất cả nội dung của chúng tạo thành các yêu cầu của tài liệu này. Đối với tài liệu ghi năm chỉ bản được nêu áp dụng. Đối với các tài liệu tham khảo không ghi ngày tháng, phiên bản mới nhất của tài liệu được tham chiếu (bao gồm mọi sửa đổi) sẽ được áp dụng.

ISO 7240-1: 2014, Hệ thống phát hiện và báo cháy - Phần 1: Chung và định nghĩa

IEC 60068-1, Thử nghiệm môi trường - Phần 1: Chung và hướng dẫn

IEC 60068-2-1, Thử nghiệm môi trường - Phần 2: Thử nghiệm. Kiểm tra A: lạnh

IEC 60068-2-6, Thử nghiệm môi trường - Phần 2: Thử nghiệm. Kiểm tra Fc: rung động (hình sin)

IEC 60068-2-47, Thử nghiệm môi trường - Phần 2: Phương pháp thử nghiệm - Gắn các bộ phận, thiết bị và các vật phẩm khác để thử nghiệm rung, va đập và các thử nghiệm động tương tự

IEC 60068-2-75, Thử nghiệm môi trường - Phần 2: Thử nghiệm - Thử nghiệm Eh: Thử nghiệm búa

IEC 60068-2-78, Thử nghiệm môi trường - Phần 2-78: Thử nghiệm - Cabin thử nghiệm: Nhiệt ẩm, trạng thái ổn định

IEC 60529, Mức độ bảo vệ được cung cấp bởi vỏ bọc (Mã IP)

IEC 60721-3-3: 1994, Phân loại các điều kiện môi trường - Phần 3: Phân loại các nhóm thông số môi trường và mức độ nghiêm trọng của chúng — Phần 3: Sử dụng tại chỗ và các vị trí được bảo vệ thời tiết

IEC 60950-1, Thiết bị công nghệ thông tin - An toàn - Phần 1: Yêu cầu chung

IEC 62599-2, Hệ thống cảnh báo - Phần 2: Tương thích điện từ - Yêu cầu miễn nhiễm đối với các thành phần của hệ thống báo cháy và báo động an ninh

Nội dung tiêu chuẩn 

Để xem được nội dung tiêu chuẩn đầy đủ, quý khách có thể đăng ký mua bản full tiêu chuẩn ngay thông qua dịch vụ của chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và dễ nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây.

Bài viết liên quan