ISO 7240-5: 2018 - Hệ thống báo cháy - Phần 5: Đầu báo nhiệt loại điểm

ISO 7240-5: 2018 - Hệ thống báo cháy - Phần 5: Đầu báo nhiệt loại điểm

ISO 7240-5: 2018 quy định các yêu cầu, phương pháp thử nghiệm và tiêu chí hoạt động đối với đầu báo nhiệt loại điểm để sử dụng trong hệ thống phát hiện cháy và báo cháy cho các tòa nhà.

Phạm vi

ISO 7240-5: 2018 quy định các yêu cầu, phương pháp thử nghiệm và tiêu chí hoạt động đối với đầu báo nhiệt loại điểm để sử dụng trong hệ thống phát hiện cháy và báo cháy cho các tòa nhà (xem ISO 7240‑1).

Đối với các loại đầu báo nhiệt khác hoặc các đầu báo được thiết kế để sử dụng trong các môi trường khác, tài liệu này chỉ có thể được sử dụng để hướng dẫn. Đầu báo nhiệt có các đặc tính đặc biệt và được phát triển cho các rủi ro cụ thể không được đề cập trong tài liệu này.

Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu sau đây được đề cập đến trong văn bản theo cách mà một số hoặc tất cả nội dung của chúng tạo thành các yêu cầu của tài liệu này. Đối với tài liệu ghi năm chỉ bản được nêu áp dụng. Đối với các tài liệu tham khảo không ghi ngày tháng, phiên bản mới nhất của tài liệu được tham chiếu (bao gồm mọi sửa đổi) sẽ được áp dụng.

ISO 209, Nhôm và hợp kim nhôm - Thành phần hóa học

ISO 7240-1, Hệ thống phát hiện và báo cháy - Phần 1: Chung và định nghĩa

IEC 60068-1, Thử nghiệm môi trường - Phần 1: Chung và hướng dẫn

IEC 60068-2-1, Thử nghiệm môi trường - Phần 2-1: Thử nghiệm. Kiểm tra A: Lạnh

IEC 60068-2-2, Thử nghiệm môi trường - Phần 2-2: Thử nghiệm. Thử nghiệm B: Nhiệt khô

IEC 60068-2-6, Thử nghiệm môi trường - Phần 2-6: Thử nghiệm - Thử nghiệm Fc: Rung (hình sin)

IEC 60068-2-27, Thử nghiệm môi trường - Phần 2-27: Thử nghiệm. Kiểm tra Ea và hướng dẫn: Sốc

IEC 60068-2-30, Thử nghiệm môi trường - Phần 2-30: Thử nghiệm. Kiểm tra Db và hướng dẫn: Giảm nhiệt, theo chu kỳ (chu kỳ 12 + 12 giờ)

IEC 60068-2-42, Thử nghiệm môi trường - Phần 2-42: Thử nghiệm — Thử nghiệm Kc: Thử nghiệm lưu huỳnh điôxít đối với các tiếp điểm và kết nối

IEC 60068-2-78, Thử nghiệm môi trường - Phần 2-78: Thử nghiệm - Cabin thử nghiệm: Nhiệt ẩm, trạng thái ổn định

IEC 62599-2, Hệ thống cảnh báo - Phần 2: Tương thích điện từ - Yêu cầu miễn nhiễm đối với các thành phần của hệ thống báo cháy và báo động an ninh

Nội dung tiêu chuẩn

Để xem được nội dung tiêu chuẩn đầy đủ, quý khách có thể đăng ký mua bản full tiêu chuẩn ngay thông qua dịch vụ của chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và dễ nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây.

Bài viết liên quan