0976.389.199
ISO 7971-2: 2019 Ngũ cốc - Xác định khối lượng riêng - Phần 2: Phương pháp xác định nguồn gốc đối với dụng cụ đo thông qua việc tham chiếu đến dụng cụ tiêu chuẩn quốc tế

ISO 7971-2: 2019 Ngũ cốc - Xác định khối lượng riêng - Phần 2: Phương pháp xác định nguồn gốc đối với dụng cụ đo thông qua việc tham chiếu đến dụng cụ tiêu chuẩn quốc tế

Tài liệu này được chuẩn bị bởi Ban kỹ thuật ISO/TC 34, Sản phẩm thực phẩm, Tiểu ban SC 4, Ngũ cốc và đậu

Phạm vi

Tài liệu này quy định một phương pháp thử nghiệm để đảm bảo khả năng xác định nguồn gốc của mật độ khối, được gọi là “khối lượng trên một hecta”, các dụng cụ đo thông qua việc tham chiếu đến các dụng cụ đo tiêu chuẩn. Khối lượng trên một ha có tầm quan trọng thương mại đối với ngũ cốc hạt. Một số loại nhạc cụ với các hiệu suất khác nhau tồn tại để đo lường nó.
Tài liệu này cũng quy định các tính năng cần thiết của các dụng cụ tiêu chuẩn quốc gia, dụng cụ tiêu chuẩn thứ cấp và dụng cụ đo lường được sử dụng trong các phòng thí nghiệm hoặc trong các hầm chứa hoặc thu gom.

Tài liệu tham khảo

Các tài liệu sau đây được đề cập đến trong văn bản theo cách mà một số hoặc tất cả nội dung của chúng tạo thành các yêu cầu của tài liệu này. Đối với tài liệu ghi năm chỉ bản được nêu áp dụng. Đối với các tài liệu tham khảo không ghi ngày tháng, phiên bản mới nhất của tài liệu được tham chiếu (bao gồm mọi sửa đổi) sẽ được áp dụng.
ISO 712, Ngũ cốc và các sản phẩm ngũ cốc - Xác định độ ẩm - Phương pháp đối chiếu
ISO 7971-1: 2009, Ngũ cốc - Xác định khối lượng riêng, được gọi là khối lượng trên haolit - Phần 1: Phương pháp đối chứng

► Xem tiêu chuẩn ISO 22000 - Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm từ trang trại đến bàn ăn tại đây.

Thuật ngữ và định nghĩa

Đối với mục đích của tài liệu này, các thuật ngữ và định nghĩa sau sẽ được áp dụng.
ISO và IEC duy trì cơ sở dữ liệu thuật ngữ để sử dụng trong tiêu chuẩn hóa tại các địa chỉ sau:
- Nền tảng duyệt ISO Online: có tại https://www.iso.org/obp
- IEC Electropedia: có tại http://www.electropedia.org/

Trên đây là một số thông tin về tiêu chuẩn ISO 7971-2: 2019 mà ISOCERT muốn giới thiệu đến Quý bạn đọc. Để mua bản đầy đủ của tiêu chuẩn này vui lòng liên hệ cho chúng tôi qua hotline 0976.389.199 để được tư vấn và hỗ trợ tận tình nhất.

Bài viết liên quan