0976.389.199
ISO 7971-3: 2019 Ngũ cốc - Xác định khối lượng riêng, được gọi là khối lượng trên haolit - Phần 3: Phương pháp thường quy

ISO 7971-3: 2019 Ngũ cốc - Xác định khối lượng riêng, được gọi là khối lượng trên haolit - Phần 3: Phương pháp thường quy

Tài liệu này do Ban kỹ thuật ISO/TC 34, Sản phẩm thực phẩm, Tiểu ban SC 4, Ngũ cốc và các loại đậu, soạn thảo. Ấn bản thứ hai hủy bỏ và thay thế ấn bản đầu tiên (ISO 7971-3: 2009), đã được sửa đổi về mặt kỹ thuật. Những thay đổi chính so với phiên bản trước như sau: - một công thức đã được giới thiệu để thể hiện kết quả thu được với NILEMA LITER cho lúa mì và lúa mạch.

Phạm vi

Tài liệu này quy định một phương pháp thông thường để xác định khối lượng riêng, được gọi là "khối lượng trên một ha", của ngũ cốc dưới dạng hạt bằng cách sử dụng các dụng cụ đo khối lượng trên một ha bằng tay hoặc tự động, cơ học, điện hoặc điện tử.
CHÚ THÍCH: Các chi tiết khác của dụng cụ đo được quy định trong 6.4.

Tài liệu tham khảo

Các tài liệu sau đây được đề cập đến trong văn bản theo cách mà một số hoặc tất cả nội dung của chúng tạo thành các yêu cầu của tài liệu này. Đối với tài liệu ghi năm chỉ bản được nêu áp dụng. Đối với các tài liệu tham khảo không ghi ngày tháng, phiên bản mới nhất của tài liệu được tham chiếu (bao gồm mọi sửa đổi) sẽ được áp dụng.
ISO 7971-2: 2019, Ngũ cốc - Xác định khối lượng riêng, được gọi là khối lượng trên haolit - Phần 2: Phương pháp xác định nguồn gốc đối với các dụng cụ đo thông qua việc tham chiếu đến dụng cụ tiêu chuẩn quốc tế

Thuật ngữ và định nghĩa

Đối với mục đích của tài liệu này, các thuật ngữ và định nghĩa sau sẽ được áp dụng.
ISO và IEC duy trì cơ sở dữ liệu thuật ngữ để sử dụng trong tiêu chuẩn hóa tại các địa chỉ sau:
- Nền tảng duyệt ISO Online: có tại https://www.iso.org/obp
- IEC Electropedia: có tại http://www.electropedia.org/

 

Thư mục

[1] ISO 5725-2, Độ chính xác (độ đúng và độ chụm) của các phương pháp và kết quả đo - Phần 2: Phương pháp cơ bản để xác định độ lặp lại và độ tái lập của phương pháp đo tiêu chuẩn
[2] ISO 5725-3, Độ chính xác (độ đúng và độ chụm) của các phương pháp và kết quả đo - Phần 3: Các thước đo trung gian về độ chụm của phương pháp đo tiêu chuẩn
[3] ISO 5725-6, Độ chính xác (độ đúng và độ chụm) của các phương pháp và kết quả đo - Phần 6: Sử dụng trong thực tế các giá trị độ chính xác
[4] ISO 7971-1: 2009, Ngũ cốc - Xác định khối lượng riêng, được gọi là khối lượng trên haolit - Phần 1: Phương pháp đối chiếu
[5] Các bảng minh họa việc xác định khối lượng trên một ha của lúa mì, lúa mạch, lúa mạch đen và yến mạch (dữ liệu trong tệp). Brunswick Physikalisch-Technische Bundesanstalt, 1967

► Xem tiêu chuẩn ISO 22000 - Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm từ trang trại đến bàn ăn tại đây.

 

Trên đây là một số thông tin về tiêu chuẩn ISO 7971-3: 2019 mà ISOCERT muốn giới thiệu đến Quý bạn đọc. Để mua bản đầy đủ của tiêu chuẩn này vui lòng liên hệ cho chúng tôi qua hotline 0976.389.199 để được tư vấn và hỗ trợ tận tình nhất

Bài viết liên quan