0976.389.199
ISO 8143: 2010 - Sản phẩm cách nhiệt cho thiết bị xây dựng và lắp đặt công nghiệp - Sản phẩm canxi silicat

ISO 8143: 2010 - Sản phẩm cách nhiệt cho thiết bị xây dựng và lắp đặt công nghiệp - Sản phẩm canxi silicat

ISO 8143: 2010 quy định các yêu cầu đối với các sản phẩm canxi silicat sản xuất tại nhà máy được sử dụng để cách nhiệt cho các công trình công nghiệp và thiết bị xây dựng có nhiệt độ hoạt động lên đến khoảng +1 100 ° C.

Tiêu chuẩn ISO8143:2010

ISO 8143 do Ủy ban kỹ thuật ISO / TC 163, Hiệu suất nhiệt và sử dụng năng lượng trong môi trường xây dựng , Tiểu ban SC 3, Sản phẩm cách nhiệt, chuẩn bị .

1 Phạm vi

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với các sản phẩm canxi silicat do nhà máy sản xuất được sử dụng để cách nhiệt cho các công trình công nghiệp và thiết bị xây dựng có nhiệt độ hoạt động lên đến xấp xỉ 100 ° C.
CHÚ THÍCH: Có thể sử dụng các sản phẩm canxi silicat ở nhiệt độ thấp hơn 0 ° C. Đối với nhiệt độ vận hành dưới 0 ° C, nên thực hiện các thử nghiệm đặc biệt, liên quan đến tính phù hợp của sản phẩm trong ứng dụng dự kiến ​​(ví dụ: oxy hóa lỏng). Nên tìm lời khuyên của (các) nhà sản xuất trong mọi trường hợp.

Các sản phẩm được sản xuất dưới dạng ván, đoạn ống, phân đoạn và đồ đúc sẵn.

Tiêu chuẩn này mô tả các đặc tính của sản phẩm và bao gồm các thủ tục thử nghiệm, đánh giá sự phù hợp, đánh dấu và ghi nhãn.

Các sản phẩm thuộc tiêu chuẩn này cũng được sử dụng trong các hệ thống cách nhiệt đúc sẵn và các tấm composite; hiệu suất cấu trúc của các hệ thống kết hợp các sản phẩm này không được đề cập.

Tiêu chuẩn này không quy định mức độ hoặc hạng yêu cầu của một đặc tính nhất định cần phải đạt được đối với một sản phẩm để chứng minh tính phù hợp cho mục đích trong một ứng dụng cụ thể. Các cấp độ cần thiết cho một ứng dụng nhất định có thể được tìm thấy trong các quy định và thư mời đấu thầu.

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho

a) các sản phẩm có độ dẫn nhiệt được công bố lớn hơn 0,6 W / (m · K) ở 23 ° C;
b) các sản phẩm được sử dụng để cách nhiệt cho kết cấu tòa nhà;
c) các khía cạnh âm thanh

1) cách âm trực tiếp trong không khí
2) chỉ số truyền nhiễu tác động.

2 Tài liệu tham khảo

Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu ghi năm chỉ bản được nêu áp dụng. Đối với các tài liệu tham khảo không ghi ngày tháng, phiên bản mới nhất của tài liệu được tham chiếu (bao gồm mọi sửa đổi) sẽ được áp dụng.

 • ISO 1182 1) , Thử nghiệm phản ứng với cháy cho sản phẩm - Thử nghiệm không cháy
 • ISO 1716 2) , Phản ứng với phép thử cháy đối với sản phẩm - Xác định nhiệt của quá trình cháy (nhiệt trị)
 • ISO 2477 , Sản phẩm chịu lửa cách nhiệt có định hình - Xác định sự thay đổi vĩnh viễn về kích thước khi gia nhiệt
 • ISO 8894-1 , Vật liệu chịu lửa - Xác định độ dẫn nhiệt - Phần 1: Phương pháp dây nóng (mảng chéo)
 • ISO 8302 , Cách nhiệt - Xác định độ bền nhiệt ở trạng thái ổn định và các đặc tính liên quan - Thiết bị đĩa nóng được bảo vệ
 • ISO 8497 , Cách nhiệt - Xác định các đặc tính truyền nhiệt ở trạng thái ổn định của cách nhiệt cho ống tròn
 • ISO 9229 , Cách nhiệt - Từ vựng
 • ISO 12576-1 , Cách nhiệt - Vật liệu và sản phẩm cách nhiệt cho các tòa nhà - Hệ thống kiểm soát sự phù hợp - Phần 1: Sản phẩm do nhà máy sản xuất
 • ISO 13787 , Sản phẩm cách nhiệt cho thiết bị xây dựng và lắp đặt công nghiệp - Xác định độ dẫn nhiệt đã công bố
 • ISO 21129 , Hiệu suất nhiệt của vật liệu xây dựng và sản phẩm - Xác định tính chất truyền hơi nước - Phương pháp hộp
 • ISO 29465 , Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định chiều dài và chiều rộng
 • ISO 29466 , Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ dày
 • ISO 29467 , Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ vuông
 • ISO 29468 , Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ phẳng
 • ISO 29469: 2008 , Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định hành vi nén
 • ISO 29472 , Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ ổn định kích thước trong các điều kiện nhiệt độ và độ ẩm quy định
 • ISO 29767 , Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ hấp thụ nước ngắn hạn bằng cách ngâm từng phần
 • EN 13467, Sản phẩm cách nhiệt cho thiết bị xây dựng và lắp đặt công nghiệp - Xác định kích thước, độ vuông góc và độ tuyến tính của vật liệu cách nhiệt đường ống đúc sẵn
 • EN 13468, Sản phẩm cách nhiệt cho thiết bị xây dựng và lắp đặt công nghiệp - Xác định lượng vết của clorua hòa tan trong nước, florua, silicat, ion natri và pH
 • EN 13469: 2002, Sản phẩm cách nhiệt cho thiết bị xây dựng và lắp đặt công nghiệp - Xác định đặc tính truyền hơi nước của vật liệu cách nhiệt đường ống đúc sẵn
 • EN 13472, Sản phẩm cách nhiệt cho thiết bị xây dựng và lắp đặt công nghiệp - Xác định độ hấp thụ nước ngắn hạn bằng cách ngâm một phần lớp cách nhiệt đường ống đã được định hình sẵn

Xem Preview Tiêu chuẩn ISO8143:2010

Download tài liệu miễn phí tại đây!

Để xem được bản full, quý khách có thể đăng ký mua bản full tiêu chuẩn ngay thông qua dịch vụ của chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và dễ nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây.

Bài viết liên quan