0976.389.199
ISO 8970: 2020 Kết cấu gỗ - Kiểm tra các mối nối bằng vít cơ học - Yêu cầu về mật độ gỗ

ISO 8970: 2020 Kết cấu gỗ - Kiểm tra các mối nối bằng vít cơ học - Yêu cầu về mật độ gỗ

Tài liệu này quy định một phương pháp dựa trên mật độ, để lựa chọn các mảnh gỗ được sử dụng để xác định các đặc tính về độ bền và độ cứng của các mối nối giữa các bộ phận của gỗ kết cấu được làm bằng vít cơ khí.

Giới thiệu

Phương pháp lấy mẫu được đưa ra nhằm mục đích đảm bảo rằng các mảnh được chọn có phân bố mật độ tương đương với gỗ mà kết quả thử nghiệm dự định áp dụng. Khi điều này được đáp ứng, các kết quả có thể được sử dụng trực tiếp để xác định giá trị đặc trưng của thông số cường độ.

Vì thường khó có được sự thay đổi của mật độ tương tự như mật độ cho phép trong cấp độ bền, nên một phương pháp hiệu chỉnh được đưa ra để thu được hệ số biến thiên đã hiệu chỉnh cho thông số cường độ.

Cần lưu ý rằng ảnh hưởng của mật độ đến khả năng chịu tải của các kết nối trong nhiều trường hợp ít đáng kể hơn so với dự kiến ​​và có nhiều thông số khác ảnh hưởng đến nó.

Phạm vi

Tài liệu này quy định một phương pháp dựa trên mật độ, để lựa chọn các mảnh gỗ được sử dụng để xác định các đặc tính về độ bền và độ cứng của các mối nối giữa các bộ phận của gỗ kết cấu được làm bằng vít cơ khí. Nó được thiết kế để sử dụng cùng với tiêu chuẩn thử nghiệm quy định phương pháp thử nghiệm.

Giả thiết rằng các miếng gỗ được điều chỉnh theo các điều kiện liên quan, mật độ gỗ được phân bố bình thường và mọi sai lệch đều được báo cáo.

Tài liệu này chỉ áp dụng cho các mẫu gỗ kết cấu.

CHÚ THÍCH: Cần nhấn mạnh rằng mật độ gỗ chỉ là một trong những đặc tính có thể ảnh hưởng đến độ bền của mối nối. Các đặc tính liên quan khác, ví dụ, kích thước và định hướng của vòng tăng trưởng, độ dẻo dai và độ cứng.

Tài liệu tham khảo

Các tài liệu sau đây được đề cập đến trong văn bản theo cách mà một số hoặc tất cả nội dung của chúng tạo thành các yêu cầu của tài liệu này. Đối với tài liệu ghi năm chỉ bản được nêu áp dụng. Đối với các tài liệu tham khảo không ghi ngày tháng, phiên bản mới nhất của tài liệu được tham chiếu (bao gồm mọi sửa đổi) sẽ được áp dụng.

ISO 13061-2, Các tính chất vật lý và cơ học của gỗ - Phương pháp thử đối với các mẫu gỗ nhỏ trong suốt - Phần 2: Xác định khối lượng riêng cho các phép thử cơ lý

Nội dung PDF

Download tài liệu miễn phí tại đây!

Liên hệ chúng tôi

Các chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của bạn. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để biết thêm nhiều tiêu chuẩn mới nhất phù hợp với doanh nghiệp của bạn. 

Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay>

Bài viết liên quan