ISO 9001 và ngành Xây dựng

1. ISO 9001 có quan trọng trong công việc xây dựng không?

ISOCERT trả lời:

Thực hiện một hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với ISO 9001 chắc chắn là hữu ích trong xây dựng vì nó đảm bảo tính nhất quán giữa các nhóm dự án và đưa ra một cơ chế để buộc họ chịu trách nhiệm về hồ sơ của họ.

Một số ví dụ bao gồm:

  • Xác định quy trình xem xét các cơ hội đấu thầu để đảm bảo công ty có thể đáp ứng các yêu cầu của hợp đồng và tạo ra tỷ suất lợi nhuận chấp nhận được từ nó.
  • Tạo một hệ thống nộp hồ sơ có thể được sử dụng để đo lường xem các thành viên trong nhóm dự án, đặc biệt là Quản trị viên hợp đồng, có hoàn thành so sánh giá thầu thương mại, gửi gói thầu, theo dõi tình trạng của các dự án và yêu cầu cung cấp thông tin (RFI), cập nhật chương trình xây dựng của họ, phát hành tài liệu và lưu thư từ quan trọng ra khỏi email của họ
  • Tạo Một Hệ thống Kế hoạch Kiểm tra và Thử nghiệm cho phép Người quản lý trang web làm việc với nhà thầu phụ và đưa ra rõ ràng các bước cần thiết để hoàn thành công việc của họ và các điểm giữ khác nhau yêu cầu Người quản lý trang web nhìn thấy công việc trước khi nhà thầu phụ tiến hành

Đây chỉ là một số ví dụ về những gì thường sẽ được đề cập trong một hệ thống ISO 9001 cho một doanh nghiệp xây dựng. Cuối cùng, nó chỉ là một công cụ để phác thảo cách các quy trình nhất định nên được hoàn thành, cung cấp các công cụ để hoàn thành các quy trình đó và sau đó cung cấp một khuôn khổ để bạn có thể kiểm tra và xác định các khu vực cần cải thiện.


2. ISO 9001 hoạt động như thế nào cho công ty xây dựng từ góc độ an toàn?

ISOCERT trả lời:

ISO 9001, trước hết, là một tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng quốc tế và do đó trọng tâm tự động là chất lượng chứ không phải an toàn. Không có bất kỳ điều khoản sức khỏe và an toàn cụ thể nào trong ISO 9001 mặc dù đáp ứng các yêu cầu xác định khoản 8.2.2 liên quan đến sản phẩm và dịch vụ có thể bao gồm xác định các yêu cầu chính của dự án và tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý như sức khỏe và an toàn.

Sau khi được xác định là một yêu cầu cho dự án xây dựng, sau đó bạn sẽ cần phải có các quy trình tại chỗ để đảm bảo phù hợp với các yêu cầu đó.


3. Tôi có thể thực hiện ISO 9001 mà không cần tư vấn không?

ISOCERT trả lời:

Vâng, bạn có thể làm điều đó.

Tất cả những gì bạn phải làm là đọc tài liệu tiêu chuẩn ISO và áp dụng yêu cầu của nó.

Nếu bạn hiểu những gì bạn đang đọc, bạn có thể thử. Tuy nhiên, một điều rủi ro cao có thể xảy ra là bạn sẽ không thể đạt được yêu cầu khi tiến hành đánh giá chứng nhận. Vì vậy, hãy đọc kĩ tiêu chuẩn và tìm hiểu cho mình những khóa đào tạo về tiêu chuẩn ISO 9001 để có thể tiến tới kết quả mà bạn mong muốn!


4. Làm thế nào tôi có thể nhận được hướng dẫn làm việc ISO 9001 cho các thử nghiệm xi măng trong phòng thí nghiệm?

ISOCERT trả lời:

ISO 9001 không cung cấp hướng dẫn làm việc. Nó không cung cấp một định dạng cho các hướng dẫn công việc. Nó chỉ "gợi ý/yêu cầu" rằng bạn có chúng.

Tùy thuộc vào bạn với tư cách là chủ sở hữu quy trình để ghi lại các hướng dẫn công việc.

Mặt khác, để tuân thủ ISO 9001, bạn cần thực hiện như sau:

  1. Đặt tên cho tài liệu của bạn
  2. Kiểm soát ngày và sửa đổi tài liệu của bạn (tức là đảm bảo rằng ngày hoặc số sửa đổi được chỉ định rõ ràng trên tài liệu của bạn để đảm bảo rằng mọi người đều biết phiên bản mới nhất là gì)
  3. Kiểm soát tài liệu của bạn - như đã đề cập, để đảm bảo bản gốc được bảo vệ theo một cách nào đó khỏi những thay đổi trái phép
  4. Chỉ định phê duyệt - đặt tên phê duyệt trên tài liệu (tức là chủ sở hữu quy trình, giám sát khu vực, trưởng nhóm, v.v.)
  5. Bảo vệ và duy trì tính dễ đọc của tài liệu - nếu tài liệu là điện tử, bạn đã đáp ứng yêu cầu này. Nếu không, bạn luôn có thể  in ra, đặt nó tại nơi bạn có thể dễ dàng tìm kiếm và tra soát.

ISOCERT hy vọng sẽ giúp doanh nghiệp hiểu thêm về cách xây dựng và triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001. Hầu hết mọi người hiểu lầm ISO. ISO sẽ cho bạn biết làm thế nào để làm mọi thứ, chỉ là bạn cần phải làm chúng.

 

Clip: Hỏi đáp cùng ISOCERT: Chuyên đề ISO 9001 và ngành xây dựng

 

Bình luận

! Nhập đánh giá không được để trống

! Họ và tên không được để trống

! Số điện thoại không được để trống

0976.389.199
scrollTop
https://zalo.me/0976389199
0976.389.199 Gọi chuyên gia Zalo