0976.389.199
ISO 9087: 1998 Gỗ - Xác định lực giữ đinh và vít dưới ứng dụng tải dọc trục

ISO 9087: 1998 Gỗ - Xác định lực giữ đinh và vít dưới ứng dụng tải dọc trục

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ bền cụ thể của gỗ đối với việc nhổ đinh và vít.

Tài liệu tham khảo

Các tiêu chuẩn sau đây bao gồm các điều khoản, thông qua việc viện dẫn trong tiêu chuẩn này, cấu thành các điều khoản của tiêu chuẩn này. Tại thời điểm xuất bản, các ấn bản được chỉ định là hợp lệ. Tất cả các tiêu chuẩn đều có thể được sửa đổi và các bên tham gia thỏa thuận dựa trên tiêu chuẩn này được khuyến khích nghiên cứu khả năng áp dụng các phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn được chỉ ra dưới đây. Các thành viên của IEC và ISO duy trì sổ đăng ký các Tiêu chuẩn quốc tế hiện có hiệu lực.

ISO 3129: 1975, Gỗ - Phương pháp lấy mẫu và các yêu cầu chung đối với các phép thử cơ lý.

ISO 3130: 1975, Gỗ - Xác định độ ẩm cho các phép thử cơ lý.

ISO 3131: 1975, Gỗ - Xác định khối lượng riêng cho các phép thử cơ lý.

Nội dung PDF

Download tài liệu miễn phí tại đây!

Liên hệ chúng tôi

Các chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của bạn. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để biết thêm nhiều tiêu chuẩn mới nhất phù hợp với doanh nghiệp của bạn. 

Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay>

Để hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn này, hãy tham khảo tài liệu dưới đây.

Bài viết liên quan