ISO 9648: 1988 Cao lương - Xác định hàm lượng tanin

ISO 9648: 1988 Cao lương - Xác định hàm lượng tanin

TIÊU CHUẨN NÀY ĐÃ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ VÀ XÁC NHẬN CUỐI CÙNG VÀO NĂM 2021. VÌ VẬY PHIÊN BẢN NÀY VẪN CÒN HIỆU LỰC.

1 Phạm vi

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp phổ biến để xác định hàm lượng tanin trong hạt lúa miến.
Nó không dành riêng cho một loại polyphenol. Trong khi đó, tính hữu dụng của nó được chứng minh bởi mối tương quan âm tốt được quan sát giữa năng lượng có thể chuyển hóa của hạt lúa miến, được đo bằng các thí nghiệm động vật trên gà trống, và kết quả thu được bằng phương pháp này.

 

2 Tài liệu tham khảo

Các tiêu chuẩn sau đây bao gồm các điều khoản, thông qua việc viện dẫn trong tiêu chuẩn này, cấu thành các điều khoản của tiêu chuẩn này. Tại thời điểm xuất bản, các ấn bản được chỉ định là hợp lệ. Tất cả các tiêu chuẩn đều phải được sửa đổi và các bên tham gia thỏa thuận dựa trên tiêu chuẩn này được khuyến khích nghiên cứu khả năng áp dụng các phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn được liệt kê dưới đây. Các thành viên của IEC và ISO duy trì sổ đăng ký các Tiêu chuẩn Quốc tế hiện có hiệu lực.
ISO 712: 1985, Ngũ cốc và các sản phẩm từ ngũ cốc - Xác định độ ẩm (Phương pháp chuẩn thông thường).
ISO 950: 1979, Ngũ cốc - Lấy mẫu (như ngũ cốc).

Trên đây là một số thông tin về tiêu chuẩn ISO 9648: 1988 mà ISOCERT muốn giới thiệu đến Quý bạn đọc. Để mua bản đầy đủ của tiêu chuẩn này vui lòng liên hệ cho chúng tôi qua hotline 0976.389.199 để được tư vấn và hỗ trợ tận tình nhất.

Bài viết liên quan