0976.389.199
ISO 9709: 2018 Gỗ kết cấu - Phân loại cường độ thị giác - Nguyên tắc cơ bản

ISO 9709: 2018 Gỗ kết cấu - Phân loại cường độ thị giác - Nguyên tắc cơ bản

Tiêu chuẩn ISO 9709: 2018 thiết lập các nguyên tắc cơ bản cho các quy tắc và thủ tục điều chỉnh việc phân loại trực quan gỗ để sử dụng trong các ứng dụng kết cấu.

Giới thiệu

Nguyên tắc chung của tài liệu này là bất kỳ loại quy trình phân cấp độ bền trực quan nào đều được chấp nhận, miễn là nó được xác định, kiểm soát và lập thành văn bản trong phạm vi cần thiết để phản ánh mức độ chắc chắn của các đặc tính kết cấu dành cho ứng dụng kết cấu của sản phẩm. Nội dung của tài liệu này chỉ rõ các tính năng cơ bản chung cho tất cả các hoạt động phân loại cường độ thị giác. Các yêu cầu là tối thiểu để đảm bảo phạm vi và tính linh hoạt tối đa trong việc áp dụng tiêu chuẩn vào quy trình phân loại độ bền trực quan cho gỗ. Các phụ lục cung cấp một ví dụ chi tiết về tiêu chuẩn phù hợp dẫn đến các đặc tính cường độ có độ tin cậy kỹ thuật cao và một tiêu chuẩn đơn giản dẫn đến các đặc tính cường độ không yêu cầu mức độ tin cậy kỹ thuật cao, cũng như ví dụ về gỗ nhiệt đới.

Tài liệu này ban đầu dựa trên Tiêu chuẩn Châu Âu EN 518 và được sửa đổi để phù hợp với các quy trình và yêu cầu của ISO.

Thư mục liệt kê một số tiêu chuẩn bổ sung được tham chiếu trong quá trình phát triển tài liệu này.

Phạm vi

Tài liệu này thiết lập các nguyên tắc cơ bản cho các quy tắc và thủ tục điều chỉnh việc phân loại trực quan gỗ để sử dụng trong các ứng dụng kết cấu.

Tài liệu tham khảo

Các tài liệu sau đây được đề cập đến trong văn bản theo cách mà một số hoặc tất cả nội dung của chúng tạo thành các yêu cầu của tài liệu này. Đối với tài liệu ghi năm chỉ bản được nêu áp dụng. Đối với các tài liệu tham khảo không ghi ngày tháng, phiên bản mới nhất của tài liệu được tham chiếu (bao gồm mọi sửa đổi) sẽ được áp dụng.

ISO 12122-1, Cấu trúc gỗ - Xác định các giá trị đặc trưng - Phần 1: Yêu cầu cơ bản

ISO 12122-2, Cấu trúc gỗ - Xác định các giá trị đặc trưng - Phần 2: Gỗ xẻ

ISO 13910, Cấu trúc gỗ - Gỗ phân cấp độ bền - Phương pháp thử các đặc tính cấu trúc

ISO 24294, Gỗ - Gỗ tròn và gỗ xẻ - Từ vựng.

Nội dung PDF

Download tài liệu miễn phí tại đây!

Liên hệ chúng tôi

Các chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của bạn. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để biết thêm nhiều tiêu chuẩn mới nhất phù hợp với doanh nghiệp của bạn. 

Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay>

Bài viết liên quan