0976.389.199
ISO 9869-2:2018 về Cách nhiệt - Các yếu tố của tòa nhà - Đo điện trở nhiệt và truyền nhiệt tại chỗ - Phần 2: Phương pháp hồng ngoại cho nhà ở kết cấu khung

ISO 9869-2:2018 về Cách nhiệt - Các yếu tố của tòa nhà - Đo điện trở nhiệt và truyền nhiệt tại chỗ - Phần 2: Phương pháp hồng ngoại cho nhà ở kết cấu khung

Tiêu chuẩn ISO 9869-2:2018 mô tả phương pháp hồng ngoại để đo điện trở nhiệt và truyền nhiệt của các phần tử xây dựng trong suốt trên các tòa nhà hiện có khi quan sát bề mặt khuếch tán phát xạ cao bằng camera hồng ngoại (IR). Tài liệu này trình bày một thử nghiệm sàng lọc bằng cách đánh giá định lượng để xác định khu vực khuyết tật về hiệu suất nhiệt của các phần tử của tòa nhà.

Tiêu chuẩn ISO 9869-2:2018

Giới thiệu

Bộ tiêu chuẩn ISO 9869 mô tả phép đo tại chỗ các đặc tính truyền nhiệt của các bộ phận cấu thành mặt phẳng, chủ yếu bao gồm các lớp mờ vuông góc với dòng nhiệt và không có dòng nhiệt bên đáng kể. Hệ số truyền nhiệt của phần tử xây dựng (giá trị U) được định nghĩa trong ISO 7345 là “Tốc độ dòng nhiệt ở điều kiện trạng thái ổn định chia cho khu vực và cho chênh lệch nhiệt độ giữa môi trường xung quanh ở mỗi bên của hệ thống”. Vì điều kiện trạng thái ổn định không bao giờ gặp trên thực tế, nên một phép đo đơn giản như vậy là không thể thực hiện được và do đó một số phương pháp thống kê được đưa ra. Một trong những phương pháp đơn giản nhất là sử dụng các giá trị trung bình trong một khoảng thời gian đủ dài. Thời gian cần thiết để quan sát đối với các phép đo đáng tin cậy phụ thuộc vào đặc tính nhiệt của các cấu kiện xây dựng và bản chất của sự chênh lệch nhiệt độ giữa môi trường xung quanh ở mỗi mặt của chúng.

ISO 9869-1 mô tả phương pháp được sử dụng để ước tính các thuộc tính trạng thái ổn định nhiệt của cấu kiện xây dựng từ phép đo lưu lượng nhiệt (HFM) thông qua các cấu kiện xây dựng mặt phẳng.

Phụ lục B mô tả các phương pháp thống kê của giá trị trung bình đơn giản và phương pháp phức tạp của phương pháp phân tích động đối với các đặc tính ở trạng thái ổn định. Tài liệu này mô tả phương pháp tính toán mật độ của tốc độ dòng nhiệt thông qua cả việc đánh giá điện trở nhiệt bề mặt bên trong và phép đo chênh lệch nhiệt độ giữa nhiệt độ bề mặt trong nhà của phần tử tòa nhà và nhiệt độ môi trường trong nhà bằng camera hồng ngoại (thermo- người xem). Nó cũng mô tả các phương pháp thống kê trung bình đơn giản với thời gian quan sát ít hơn khi xem xét quan sát ban đêm và các thành phần của tòa nhà có công suất nhiệt nhẹ.

Tài liệu này cung cấp một phương pháp đo sơ bộ và tiện dụng để đo tại chỗ các đặc tính truyền nhiệt của các bộ phận cấu tạo mặt phẳng và do đó áp dụng các đơn giản hóa hơn nữa so với phương pháp được mô tả trong ISO 9869-1. Phương pháp được mô tả trong tài liệu này được kỳ vọng là một phương pháp chẩn đoán tiện dụng về các đặc tính truyền nhiệt của các cấu kiện xây dựng mặt phẳng có khả năng chịu nhiệt nhẹ như trong nhà ở kết cấu khung.

Hiệu suất nhiệt của một phần của bộ phận tòa nhà được đánh giá bằng cách thu được sự hấp thụ nhiệt (sự xâm nhập nhiệt) ở phần bề mặt trong nhà bằng cách nhân tổng hệ số truyền nhiệt trong nhà của bề mặt bộ phận với sự chênh lệch giữa nhiệt độ bề mặt trong nhà và nhiệt độ môi trường trong nhà. Truyền nhiệt (giá trị U) của các bộ phận của tòa nhà đối với các điều kiện ở trạng thái ổn định có thể thu được bằng giá trị trung bình của các giá trị quan sát được trong một khoảng thời gian nhất định.

Sự phân bố nhiệt độ bề mặt trong nhà của thành phần tòa nhà được đo bằng camera hồng ngoại.

Nhiệt độ môi trường trong nhà được đo bằng cách lắp đặt cảm biến nhiệt độ môi trường (cảm biến ET) trên bề mặt của cấu kiện tòa nhà và hệ số truyền nhiệt tổng trong nhà của bề mặt cấu kiện tòa nhà được đo bằng cảm biến hệ số truyền nhiệt. Ngay cả phép đo trong nhà được thiết kế để thực hiện với ít ảnh hưởng của bức xạ mặt trời hơn, vì vậy tiêu chuẩn có thể được sử dụng cho các phần tử của tòa nhà mà các mặt trong nhà không bị ánh nắng trực tiếp chiếu qua các cửa sổ liền kề.

Phạm vi

ISO 9869-2:2018 mô tả phương pháp hồng ngoại để đo điện trở nhiệt và truyền nhiệt của các phần tử xây dựng trong suốt trên các tòa nhà hiện có khi quan sát các bề mặt khuếch tán phát xạ cao bằng camera hồng ngoại (IR). Tài liệu này trình bày một thử nghiệm sàng lọc bằng cách đánh giá định lượng để xác định khu vực khuyết tật về hiệu suất nhiệt của các phần tử của tòa nhà.

Tài liệu này nhằm mục đích đo độ truyền nhiệt (giá trị U) của kết cấu khung chứa khối lượng nhiệt nhẹ, thường có công suất nhiệt hàng ngày được tính theo ISO 13786 dưới 30 kJ / (m2K).

Tài liệu tham khảo

Các tài liệu sau đây được đề cập đến trong văn bản theo cách mà một số hoặc tất cả nội dung của chúng tạo thành các yêu cầu của tài liệu này. Đối với tài liệu ghi năm chỉ bản được nêu áp dụng. Đối với các tài liệu tham khảo không ghi ngày tháng, phiên bản mới nhất của tài liệu được tham chiếu (bao gồm mọi sửa đổi) sẽ được áp dụng.

ISO 7345, Hiệu suất nhiệt của tòa nhà và các bộ phận của tòa nhà - Định nghĩa và đại lượng vật lý

ISO 8301, Cách nhiệt - Xác định độ bền nhiệt ở trạng thái ổn định và các đặc tính liên quan - Thiết bị đo lưu lượng nhiệt

ISO 8302, Cách nhiệt - Xác định độ bền nhiệt ở trạng thái ổn định và các đặc tính liên quan - Thiết bị đĩa nóng được bảo vệ

ISO 9869-1, Cách nhiệt - Các yếu tố của tòa nhà - Đo tại chỗ điện trở nhiệt và truyền nhiệt - Phần 1: Phương pháp đồng hồ đo lưu lượng nhiệt
 

Xem preview tiêu chuẩn ISO 9869-2:2018

 

Download tài liệu ISO 9869-2:2018 miễn phí tại đây!

Để xem được bản full ISO 9869-2:2018, quý khách có thể đăng ký mua bản full tiêu chuẩn thông qua dịch vụ của chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và chính xác nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây hoặc qua hotline 0976 389 199. ISOCERT rất hân hạnh được đồng hành cùng doanh nghiệp trong sự nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa vì lợi ích quốc gia. 

 

Bài viết liên quan