0976.389.199
ISO 9972:2015 về Hiệu suất nhiệt của tòa nhà - Xác định độ thoáng khí của tòa nhà - Phương pháp điều áp quạt

ISO 9972:2015 về Hiệu suất nhiệt của tòa nhà - Xác định độ thoáng khí của tòa nhà - Phương pháp điều áp quạt

ISO 9972:2015 dùng để đo độ thoáng khí của các toà nhà hoặc các bộ phận của tòa nhà tại hiện trường. Nó quy định việc sử dụng điều áp hoặc giảm áp cơ học của một tòa nhà hoặc một phần của tòa nhà. Nó mô tả phép đo lưu lượng gió thu được trên một loạt các chênh lệch áp suất tĩnh trong nhà và ngoài trời.

Tiêu chuẩn ISO 9972:2015

Giới thiệu

Phương pháp điều áp bằng quạt nhằm đặc trưng cho độ thoáng khí của vỏ tòa nhà hoặc các bộ phận của nó. Nó có thể được sử dụng, ví dụ,

a) để đo độ thoáng khí của một tòa nhà hoặc một phần của tòa nhà để tuân thủ thông số kỹ thuật về độ kín khí của thiết kế,

b) để so sánh độ thoáng khí tương đối của một số tòa nhà hoặc bộ phận tương tự của tòa nhà, và

c) để xác định mức giảm rò rỉ không khí do các biện pháp trang bị thêm riêng lẻ được áp dụng từng bước cho một tòa nhà hiện có hoặc một phần của tòa nhà.

Phương pháp điều áp quạt không đo tốc độ xâm nhập không khí của tòa nhà. Kết quả của phương pháp này có thể được sử dụng để ước tính tốc độ xâm nhập của không khí và kết quả tải nhiệt bằng phương pháp tính toán.

Các phương pháp khác, như khí đánh dấu, có thể áp dụng khi muốn đo trực tiếp tốc độ xâm nhập không khí. Tuy nhiên, một phép đo khí lần vết duy nhất cung cấp thông tin hạn chế về hiệu suất của hệ thống thông gió và thẩm thấu của các tòa nhà.

Phương pháp điều áp quạt áp dụng cho các phép đo lưu lượng gió qua công trình từ ngoài vào trong hoặc ngược lại. Nó không áp dụng cho các phép đo luồng không khí từ bên ngoài qua công trình và ngược ra bên ngoài.

Việc sử dụng đúng tiêu chuẩn này đòi hỏi phải có kiến ​​thức về các nguyên tắc của phép đo lưu lượng và áp suất. Điều kiện lý tưởng cho phép thử được mô tả trong tiêu chuẩn này là chênh lệch nhiệt độ nhỏ và tốc độ gió thấp. Đối với các thử nghiệm được thực hiện tại hiện trường, cần phải thừa nhận rằng các điều kiện hiện trường có thể ít hơn lý tưởng. Tuy nhiên, cần tránh gió mạnh và chênh lệch nhiệt độ lớn trong nhà và ngoài trời.

Phạm vi

Tiêu chuẩn ISO 9972:2015 dùng để đo độ thoáng khí của các toà nhà hoặc các bộ phận của tòa nhà tại hiện trường. Nó quy định việc sử dụng điều áp hoặc giảm áp cơ học của một tòa nhà hoặc một phần của tòa nhà. Nó mô tả phép đo lưu lượng gió thu được trên một loạt các chênh lệch áp suất tĩnh trong nhà và ngoài trời.

Tiêu chuẩn này dùng để đo độ rò rỉ không khí của các lớp bao bọc bên ngoài của các tòa nhà một khu. Theo mục đích của tiêu chuẩn này, nhiều tòa nhà nhiều vùng có thể được coi là các tòa nhà một vùng bằng cách mở các cửa bên trong hoặc bằng cách tạo ra áp suất bằng nhau trong các vùng lân cận.

Tiêu chuẩn quốc tế không đề cập đến việc đánh giá độ thoáng khí của các bộ phận riêng lẻ.

Tài liệu tham khảo

Các tài liệu sau đây, toàn bộ hoặc một phần, được viện dẫn một cách chuẩn tắc trong tài liệu này và không thể thiếu cho việc áp dụng nó. Đối với tài liệu ghi năm chỉ bản được nêu áp dụng. Đối với các tài liệu tham khảo không ghi ngày tháng, phiên bản mới nhất của tài liệu được tham chiếu (bao gồm mọi sửa đổi) sẽ được áp dụng.

ISO 7345, Cách nhiệt - Đại lượng vật lý và định nghĩa

Thuật ngữ, định nghĩa và ký hiệu

3.1 Thuật ngữ và định nghĩa

Đối với mục đích của tài liệu này, các thuật ngữ và định nghĩa được đưa ra trong ISO 7345 và những điều sau đây được áp dụng.

3.1.1

tỷ lệ rò rỉ không khí

tốc độ dòng không khí qua vỏ tòa nhà

CHÚ THÍCH 1: Chuyển động này bao gồm dòng chảy qua các mối nối, vết nứt và bề mặt xốp, hoặc sự kết hợp của chúng do thiết bị chuyển động không khí sử dụng trong tiêu chuẩn này gây ra (xem Điều 4).

3.1.2

xây dựng phong bì

ranh giới hoặc hàng rào ngăn cách bên trong của tòa nhà hoặc một phần của tòa nhà chịu thử nghiệm với môi trường bên ngoài hoặc tòa nhà khác hoặc phần khác của tòa nhà

3.1.3

tỷ lệ thay đổi không khí

tỷ lệ rò rỉ không khí trên mỗi thể tích bên trong qua lớp vỏ tòa nhà

3.1.4

độ thoáng khí

tỷ lệ rò rỉ không khí trên diện tích bao quanh tòa nhà

3.1.5

tỷ lệ rò rỉ cụ thể

Tốc độ rò rỉ không khí <envelope> trên một diện tích bao quanh vỏ tòa nhà tại chênh lệch áp suất tham chiếu

3.1.6

tỷ lệ rò rỉ cụ thể

Tỷ lệ rò rỉ không khí <floor> trên một diện tích sàn ròng qua vỏ tòa nhà tại chênh lệch áp suất tham chiếu

3.1.7

khu vực rò rỉ hiệu quả

diện tích rò rỉ được tính toán tại chênh lệch áp suất tham chiếu thử nghiệm trên vỏ tòa nhà

3.1.8

khu vực rò rỉ hiệu quả cụ thể

Diện tích rò rỉ <envelope> trên mỗi diện tích bao trên vỏ tòa nhà ở chênh lệch áp suất tham chiếu

3.1.9

khu vực rò rỉ hiệu quả cụ thể

Diện tích rò rỉ <floor> trên mỗi diện tích sàn ròng trên vỏ tòa nhà ở chênh lệch áp suất tham chiếu

3.1.10

đóng một lỗ hổng

để thiết lập một lỗ mở ở vị trí đóng bằng cách sử dụng thiết bị đóng có mặt trên lỗ mở mà không làm tăng thêm độ kín khí của lỗ mở

CHÚ THÍCH 1: Nếu không có cách nào để đóng lỗ mở (tức là không có thiết bị đóng), nó vẫn mở.

3.1.11

bịt một lỗ hổng

để tạo khe hở bằng bất kỳ phương tiện thích hợp nào (keo dính, bóng bơm hơi, nút, v.v.)

Xem preview tiêu chuẩn ISO 9972:2015 

 

Download tài liệu ISO 9972:2015 miễn phí tại đây!

Để xem được bản full ISO 9972:2015, quý khách có thể đăng ký mua bản full tiêu chuẩn thông qua dịch vụ của chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và chính xác nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây hoặc qua hotline 0976 389 199. ISOCERT rất hân hạnh được đồng hành cùng doanh nghiệp trong sự nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa vì lợi ích quốc gia.

Bài viết liên quan