0976.389.199
ISO / IEC 10116:2017 / AMD 1:2021 về Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Phương thức hoạt động cho mật mã khối n-bit - Bản sửa đổi 1: Phương thức hoạt động CTR-ACPKM

ISO / IEC 10116:2017 / AMD 1:2021 về Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Phương thức hoạt động cho mật mã khối n-bit - Bản sửa đổi 1: Phương thức hoạt động CTR-ACPKM

ISO / IEC 10116:2017 / AMD 1:2021 có những thay đổi gì so với ISO / IEC 10116:2017?

Tiêu chuẩn ISO / IEC 10116:2017 / AMD 1:2021

ISO / IEC 10116:2017 / AMD 1:2021 - Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Phương thức hoạt động cho mật mã khối n-bit

Bản sửa đổi 1: Phương thức hoạt động CTR-ACPKM

Giới thiệu

Xóa LƯU Ý và thay thế đoạn thứ hai bằng đoạn sau:

Tài liệu này chỉ định các phương thức hoạt động sau:

a) sổ mã điện tử (ECB);

b) chuỗi khối mật mã (CBC);

c) phản hồi mật mã (CFB);

d) phản hồi đầu ra (OFB);

e) bộ đếm (CTR);

f) chống kéo dài mật mã nâng cao của tài liệu khóa (CTR-ACPKM).

Phạm vi

Thay câu đầu tiên của đoạn đầu tiên bằng câu sau:

Tài liệu này thiết lập các phương thức hoạt động cho các ứng dụng của mật mã khối n-bit (ví dụ: bảo vệ dữ liệu trong quá trình truyền hoặc lưu trữ).

Xóa LƯU Ý 3 và LƯU Ý 4.

Khoản 3, Thuật ngữ và định nghĩa

Thay thế mục nhập thuật ngữ bằng mục sau:

3,3

quầy tính tiền

mảng bit có độ dài n bit (trong đó n là kích thước khối của mật mã khối bên dưới) được sử dụng trong chế độ CTR và chế độ CTR-ACPKM

Thêm các mục mới từ 3,13 đến 3,15 như sau:

3,13

thời gian tồn tại của chìa khóa

lượng dữ liệu tối đa có thể được xử lý bằng cách sử dụng khóa này theo phương thức hoạt động cụ thể mà không làm mất một số tài sản bảo mật đã được chứng minh

3,14

phần

một phần của bản rõ được xử lý bằng một khóa trước khi khóa này được chuyển đổi

3,15

phím phần

khóa được sử dụng để xử lý một phần

4.1

Thêm các hàng sau vào cuối bảng:

c: số bit trong bộ đếm có thể được sửa đổi trong quá trình tăng dần ở chế độ CTR-ACPKM

j: số hằng số trong phép biến đổi ACPKM

K(z): phím phần

len: độ dài của bản rõ (tính bằng bit)

N: kích thước phần (số bit được xử lý với một khóa phần trước

khóa này đã được chuyển đổi)

s: số phần

z: lặp lại cho các phần

Để xem thêm những thay đổi của tiêu chuẩn ISO / IEC 10116:2017 / AMD 1:2021, hãy xem bản tài liệu pdf dưới đây: 

 

Download tài liệu ISO / IEC 10116:2017 / AMD 1:2021 miễn phí tại đây!

Để xem được bản full ISO / IEC 10116:2017 / AMD 1:2021, quý khách có thể đăng ký mua bản full tiêu chuẩn thông qua dịch vụ của chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và chính xác nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây hoặc qua hotline 0976.389.199. ISOCERT rất hân hạnh được đồng hành cùng doanh nghiệp trong sự nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa vì lợi ích quốc gia. 

Bài viết liên quan