0976.389.199
ISO / IEC 10118-2:2010 / COR 1:2011 về Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Hàm băm - Phần 2: Hàm băm sử dụng mật mã khối n-bit - Kỹ thuật Corrigendum 1

ISO / IEC 10118-2:2010 / COR 1:2011 về Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Hàm băm - Phần 2: Hàm băm sử dụng mật mã khối n-bit - Kỹ thuật Corrigendum 1

Tiêu chuẩn ISO / IEC 10118-2:2010 / COR 1:2011 có những nội dung gì?

Tiêu chuẩn ISO / IEC 10118-2:2010 / COR 1:2011

ISO / IEC 10118-2:2010 / COR 1:2011 - Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Hàm băm

Phần 2: Hàm băm sử dụng mật mã khối n-bit - Kỹ thuật Corrigendum 1

Phiên bản kỹ thuật 1 đến ISO / IEC 10118-2: 2010 được chuẩn bị bởi Ủy ban kỹ thuật chung ISO / IEC JTC 1, Công nghệ thông tin , Tiểu ban SC 27, Kỹ thuật bảo mật CNTT .

Trang 16, B.3

Thay thế phương pháp đệm 1 bằng phương pháp sau:

NS

Dj

H L j -1

H R j -1

1

4e6f772069732074

5252525252525252

2525252525252525

 

68652074696d6520

5252525252525252

2525252525252525

2

666f7220616c6c20

113fff9a8dfe98c1

f3d9241c9087aba2

 

0000000000000000

6b704f1114ce1958

6ed8932aff2dfd9e

 

NS

Dj

H L j

H R j

1

 

113fff9a8dfe98c1

f3d9241c9087aba2

   

6b704f1114ce1958

6ed8932aff2dfd9e

2

 

4fd1fe4b9ab6699d

0f6990b902b8d6ed

   

22db4af462fad373

3fc8fe860ffcf1bc

Thay thế phương pháp đệm 2 bằng cách sau:

NS

Dj

H L j -1

H R j -1

1

4e6f772069732074

5252525252525252

2525252525252525

 

68652074696d6520

5252525252525252

2525252525252525

2

666f7220616c6c20

113fff9a8dfe98c1

f3d9241c9087aba2

 

8000000000000000

6b704f1114ce1958

6ed8932aff2dfd9e

 

NS

Dj

H L j

H R j

1

 

113fff9a8dfe98c1

f3d9241c9087aba2

   

6b704f1114ce1958

6ed8932aff2dfd9e

2

 

4b0505561be3b0d5

8eabdffdcc6641e6

   

27b9d7a11fb3e254

c715d6acb73a1506

Trên đây là những thông tin cơ bản của tiêu chuẩn ISO / IEC 10118-2:2010 / COR 1:2011 mà ISOCERT muốn chia sẻ đến Quý bạn đọc. Hy vọng sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn này. Mọi thắc mắc và giải đáp vui lòng liên hệ cho chúng tôi qua hotline 0976.389.199 để được hỗ trợ tận tình và chi tiết nhất!

 

Bài viết liên quan