0976.389.199
ISO / IEC 10118-4: 1998 / Cor 1: 2014 về Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Hàm băm - Phần 4: Hàm băm sử dụng số học mô-đun - KỸ THUẬT CORRIGENDUM 1

ISO / IEC 10118-4: 1998 / Cor 1: 2014 về Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Hàm băm - Phần 4: Hàm băm sử dụng số học mô-đun - KỸ THUẬT CORRIGENDUM 1

Tiêu chuẩn ISO / IEC 10118-4: 1998 / Cor 1: 2014 là gì?

Tiêu chuẩn ISO / IEC 10118-4: 1998 / Cor 1: 2014

ISO / IEC 10118-4: 1998 / Cor 1: 2014 - Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Hàm băm

Phần 4: Hàm băm sử dụng số học mô-đun - KỸ THUẬT CORRIGENDUM 1

Trang 4, Điều khoản 5.1

Thêm văn bản sau ngay sau 5.1.5:

5.1.6   Mô đun N của hàm vòng MASH-1 không được thỏa mãn một trong hai điều kiện sau:

Bit ngoài cùng bên trái của N bằng 1 và L bit tiếp theo bằng 0.

L N L ϕ  + 1, N ≠ 31 mod 32, 4 bit ngoài cùng bên trái của N bằng 1, các bit của N ở các vị trí 8 t 1  +  t 2, t 1 0,1, ..., L ϕ  / 8, t 2 ∈ {5, 6, 7}, bằng 1, và mọi 5 bộ 8 t 1 , 8 t 1  + 1, ..., 8 t 1  + 4, t 1  = 1, 2, ..., L ϕ  / 8 chứa ít nhất một bit bằng 1.

Trang 23, Thư mục

Thêm phần sau vào cuối thư mục:

[4] Antipkin VG Smashing MASH-1, Các khía cạnh toán học của mật mã, 2014, Tập 5, Ấn bản 2, trang 21-28.

Trên đây là những thông tin cơ bản của tiêu chuẩn ISO / IEC 10118-4: 1998 / Cor 1: 2014 mà ISOCERT muốn chia sẻ đến Quý bạn đọc. Hy vọng sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn này. Mọi thắc mắc và giải đáp vui lòng liên hệ cho chúng tôi qua hotline 0976.389.199 để được hỗ trợ tận tình và chi tiết nhất!

Bài viết liên quan