0976.389.199
ISO / IEC 11770-3:2015 / AMD 1:2017 về Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Quản lý khóa - Phần 3: Cơ chế sử dụng kỹ thuật không đối xứng - Sửa đổi 1: Thỏa thuận khóa Diffie-Hellman bị mù

ISO / IEC 11770-3:2015 / AMD 1:2017 về Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Quản lý khóa - Phần 3: Cơ chế sử dụng kỹ thuật không đối xứng - Sửa đổi 1: Thỏa thuận khóa Diffie-Hellman bị mù

Tiêu chuẩn ISO / IEC 11770-3: 2015 / AMD 1: 2017 có những thay đổi gì?

Tiêu chuẩn ISO / IEC 11770-3: 2015 / AMD 1: 2017

ISO / IEC 11770-3: 2015 / AMD 1: 2017 - Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Quản lý khóa

Phần 3: Cơ chế sử dụng kỹ thuật không đối xứng

SỬA ĐỔI 1: Thỏa thuận khóa Diffie-Hellman bị mù

Tài liệu tham khảo quy chuẩn

Thêm các tham chiếu quy chuẩn sau:

  • ISO / IEC 11770-6, Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Quản lý khóa - Phần 6: Dẫn xuất khóa
  • ISO / IEC 19772, Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Mã hóa xác thực

10,2, câu đầu tiên

Sửa đổi câu đầu tiên thành như sau:

Các quy định trong điều khoản này áp dụng cho các cơ chế thỏa thuận chính từ 11.1 đến 11.11, 11.13 và 11.14, tất cả đều nêu rõ các cơ chế thỏa thuận chính giữa hai bên.

Để tìm hiểu rõ hơn những sửa đổi của tiêu chuẩn ISO / IEC 11770-3: 2015 / AMD 1: 2017, hãy xem thêm tài liệu ISO / IEC 11770-3: 2015 / AMD 1: 2017 bản pdf dưới đây: 

 

Download tiêu chuẩn ISO / IEC 11770-3: 2015 / AMD 1: 2017 miễn phí tại đây!

Trên đây là những thông tin sửa đổi cơ bản của tiêu chuẩn ISO / IEC 11770-3: 2015 / AMD 1: 2017 mà ISOCERT muốn chia sẻ đến Quý bạn đọc. Hy vọng sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn này. Mọi thắc mắc và giải đáp vui lòng liên hệ cho chúng tôi qua hotline 0976.389.199 để được hỗ trợ tận tình và chi tiết nhất! 

Bài viết liên quan