0976.389.199
ISO / IEC 13888-2:2010 / COR 1:2012 về Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Không thoái thác - Phần 2: Cơ chế sử dụng kỹ thuật đối xứng - Cấu trúc kỹ thuật 1

ISO / IEC 13888-2:2010 / COR 1:2012 về Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Không thoái thác - Phần 2: Cơ chế sử dụng kỹ thuật đối xứng - Cấu trúc kỹ thuật 1

Tiêu chuẩn ISO / IEC 13888-2:2010 / COR 1:2012 bao gồm những nội dung gì? Để có câu trả lời chính xác nhất, hãy tham khảo bài viết dưới đây của chúng tôi.

Tiêu chuẩn ISO / IEC 13888-2:2010 / COR 1:2012

ISO / IEC 13888-2:2010 / COR 1:2012 - Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Không thoái thác 

Phần 2: Cơ chế sử dụng kỹ thuật đối xứng - Cấu trúc kỹ thuật 1

 • 1. Mệnh đề 9.2.2.1.b
  Thay đổi “ SENV TTP ( NROT )” thành “ SENV A ( NROT )”
 • 2. Mệnh đề 9.2.2.1.c
  Thay đổi “ SENV TTP ( NROT )” thành “ SENV A ( NROT )”
 • 3. Mệnh đề 9.2.2.3.c
  Thay đổi “ SENV TTP (( PON , NROT ))” thành “ SENV B ( PON , NROT )”
 • 4. Mệnh đề 9.2.2.3.d
  Thay đổi “ SENV TTP (( PON , NROT ))” thành “ SENV B ( PON , NROT )”
 • 5. Mệnh đề 9.3.2.1.b
  Thay đổi “ SENV TTP ( NRDT )” thành “ SENV B ( NRDT )”
 • 6. Mệnh đề 9.3.2.1.c
  Thay đổi “ SENV TTP ( NRDT )” thành “ SENV B ( NRDT )”
 • 7. Mệnh đề 9.3.2.3.c
  Thay đổi “ SENV TTP (( PON , NRDT ))” thành “ SENV A ( PON , NRDT )”
 • 8. Mệnh đề 9.3.2.3.d
  Thay đổi “ SENV TTP (( PON , NRDT ))” thành “ SENV A ( PON , NRDT )”
 • 9. Mệnh đề A.2.2.b
  Thay đổi “ SENV TTP ( NROT )” thành “ SENV A ( NROT )”
 • 10. Mệnh đề A.2.2.c
  Thay đổi “ SENV TTP ( NROT )” thành “ SENV A ( NROT )”
 • 11. Hình A.1 (1.b)
  Thay đổi “ SENV TTP ( NROT )” thành “ SENV A ( NROT )”
 • 12. Hình A.1 (3.b)
  Thay đổi “ SENV TTP (( PON , NROT , NRDT )) hoặc SENV TTP (( PON , NROT ))” thành “ SENV B ( PON , NROT , NRDT ) hoặc SENV B ( PON , NROT )”
 • 13. Hình A.1 (5.b)
  Thay đổi “ SENV TTP (( PON , NRDT ))” thành “ SENV A ( PON , NRDT )”
 • 14. Mệnh đề A.2.4.b
  Thay đổi “ SENV TTP (( PON , NROT , NRDT ))” thành “ SENV B ( PON , NROT , NRDT )”
  Thay đổi “ SENV TTP (( PON , NROT ))” thành “ SENV B ( PON , NROT )”
 • 15. Mệnh đề A.2.4.c
  Thay đổi “ SENV TTP (( PON , NROT , NRDT ))” thành “ SENV B ( PON , NROT , NRDT )”
 • 16. Mệnh đề A.2.6.b, dòng 2 và 3
  Thay đổi “ SENV TTP (( PON , NRDT ))” thành “ SENV A ( PON , NRDT )”
 • 17. Mệnh đề A.2.6.c
  Thay đổi “ SENV TTP (( PON , NRDT ))” thành “ SENV A ( PON , NRDT )”
 • 18. Hình A.2 (1.b)
  Thay đổi “ SENV TTP ( NROT )” thành “ SENV A ( NROT )”
 • 19. Hình A.2 (3.b)
  Thay đổi “ SENV TTP (( PON , NROT , NRDT )) hoặc SENV TTP (( PON , NROT ))” thành “ SENV B ( PON , NROT , NRDT ) hoặc SENV B ( PON , NROT )”
 • 20. Hình A.2 (4.a)
  Thay đổi “ SENV TTP ( NRDT )” thành “ SENV A ( NRDT )”
 • 21. Mệnh đề A.3.2.b
  Thay đổi “ SENV TTP ( NROT )” thành “ SENV A ( NROT )”
 • 22. Mệnh đề A.3.2.c
  Thay đổi “ SENV TTP ( NROT )” thành “ SENV A ( NROT )”
 • 23. Mệnh đề A.3.4.b
  Thay đổi “ SENV TTP (( PON , NROT , NRDT ))” thành “ SENV B ( PON , NROT , NRDT )”
  Thay đổi “ SENV TTP (( PON , NROT ))” thành “ SENV B ( PON , NROT )”
 • 24. Mệnh đề A.3.4.c
  Thay đổi “ SENV TTP (( PON , NROT , NRDT ))” thành “ SENV B ( PON , NROT , NRDT )”
 • 25. Mệnh đề A.3.5.a
  Thay đổi “ SENV TTP ( NRDT )” thành “ SENV A ( NRDT )”
 • 26. Mệnh đề A.3.5.b
  Thay đổi “ SENV TTP ( NRDT )” thành “ SENV A ( NRDT )”
 • 27. Mệnh đề A.4.2.b
  Thay đổi “ SENV TTP ( NROT )” thành “ SENV A ( NROT )”
 • 28. Mệnh đề A.4.2.c
  Thay đổi “ SENV TTP ( NROT )” thành “ SENV A ( NROT )”
 • 29. Hình A.3 (1.b)
  Thay đổi “ SENV TTP ( NROT )” thành “ SENV A ( NROT )”
 • 30. Hình A.3 (3.b)
  Thay đổi “ SENV TTP (( PON , NROT , NRDT )) hoặc SENV TTP (( PON , NROT ))” thành “ SENV B ( PON , NROT , NRDT ) hoặc SENV B ( PON , NROT )”
 • 31. Hình A.3 (4.a)
  Thay đổi “SENV TTP ( NRDT )” thành “ SENV A ( NRDT )”
 • 32. Mệnh đề A.4.4.b
  Thay đổi “ SENV TTP (( PON , NROT , NRDT ))” thành “ SENV B ( PON , NROT , NRDT )”
  Thay đổi “ SENV TTP (( PON , NROT ))” thành “ SENV B ( PON , NROT )”
 • 33. Mệnh đề A.4.5.a
  Thay đổi “ SENV TTP ( NRDT )” thành “ SENV A ( NRDT )”

Trên đây là những thông tin cơ bản của tiêu chuẩn ISO / IEC 13888-2:2010 / COR 1:2012 mà ISOCERT muốn chia sẻ đến Quý bạn đọc. Hy vọng sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn này. Mọi thắc mắc và giải đáp vui lòng liên hệ cho chúng tôi qua hotline 0976.389.199 để được hỗ trợ tận tình và chi tiết nhất!

Bài viết liên quan