0976.389.199
ISO / IEC 15946-5: 2017 Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Kỹ thuật mật mã dựa trên đường cong elliptic - Phần 5: Tạo đường cong elliptic

ISO / IEC 15946-5: 2017 Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Kỹ thuật mật mã dựa trên đường cong elliptic - Phần 5: Tạo đường cong elliptic

Bộ tiêu chuẩn ISO / IEC 15946 quy định các kỹ thuật mật mã khóa công khai dựa trên các đường cong elip được mô tả trong ISO / IEC 15946-1.

Giới thiệu

Một số lựa chọn thay thế thú vị nhất cho các hệ thống dựa trên RSA và F (p) là các hệ thống mật mã dựa trên các đường cong elip được xác định trên các trường hữu hạn. Khái niệm về hệ thống mật mã khóa công khai dựa trên đường cong elliptic khá đơn giản.

- Mọi đường cong elliptic trên một trường hữu hạn được sử dụng phép toán cộng “+”, theo đó nó tạo thành một nhóm abel hữu hạn.

- Luật nhóm trên đường cong elliptic mở rộng một cách tự nhiên thành “lũy thừa rời rạc” trên nhóm điểm của đường cong elliptic.

- Dựa trên lũy thừa rời rạc trên một đường cong elliptic, người ta có thể dễ dàng suy ra các tương tự đường cong elliptic của các lược đồ khóa công khai nổi tiếng kiểu Diffie-Hellman và ElGamal.

Tính bảo mật của một hệ thống khóa công khai như vậy phụ thuộc vào độ khó của việc xác định các logarit rời rạc trong nhóm các điểm của một đường cong elliptic. Vấn đề này, với kiến ​​thức hiện tại, khó hơn nhiều so với việc phân tích các số nguyên hoặc tính toán logarit rời rạc trong một trường hữu hạn. Thật vậy, kể từ khi Miller và Koblitz độc lập đề xuất việc sử dụng đường cong elliptic cho các hệ thống mật mã khóa công khai vào năm 1985, bài toán logarit rời rạc của đường cong elliptic chỉ được chứng minh là có thể giải được trong một số trường hợp cụ thể và dễ nhận ra. Không có tiến bộ đáng kể nào trong việc tìm ra một phương pháp hiệu quả để giải bài toán logarit rời rạc đường cong elliptic trên đường cong elliptic tùy ý. Do đó, các hệ thống khóa công khai dựa trên đường cong elliptic có thể sử dụng các tham số ngắn hơn nhiều so với hệ thống RSA hoặc các hệ thống dựa trên lôgarit rời rạc cổ điển sử dụng nhóm nhân của một trường hữu hạn. Điều này mang lại chữ ký điện tử và các thông số hệ thống ngắn hơn đáng kể.

Tài liệu này mô tả các kỹ thuật tạo đường cong elliptic hữu ích để triển khai các cơ chế dựa trên đường cong elliptic được định nghĩa trong ISO / IEC 29192-4, ISO / IEC 9796-3, ISO / IEC 11770-3, ISO / IEC 14888-3 và ISO / IEC 18033 -2.

Mục đích của tài liệu này là đáp ứng sự quan tâm ngày càng tăng đối với công nghệ khóa công khai dựa trên đường cong elliptic bằng cách mô tả các phương pháp tạo đường cong elliptic để hỗ trợ trao đổi khóa, vận chuyển khóa và chữ ký số dựa trên đường cong elliptic.

Phạm vi

Bộ tiêu chuẩn ISO / IEC 15946 quy định các kỹ thuật mật mã khóa công khai dựa trên các đường cong elip được mô tả trong ISO / IEC 15946-1.

Tài liệu này xác định các kỹ thuật tạo đường cong elip hữu ích để triển khai các cơ chế dựa trên đường cong elip được định nghĩa trong ISO / IEC 29192-4, ISO / IEC 9796-3, ISO / IEC 11770-3, ISO / IEC 14888-3 và ISO / IEC 18033- 2.

Tài liệu này có thể áp dụng cho các kỹ thuật mật mã dựa trên các đường cong elliptic được xác định trên các trường hữu hạn của bậc nguyên tố (bao gồm các trường hợp đặc biệt của bậc nguyên tố và đặc trưng hai). Tài liệu này không áp dụng cho việc biểu diễn các phần tử của trường hữu hạn cơ bản (tức là sử dụng cơ sở nào).

Bộ tiêu chuẩn ISO / IEC 15946 không chỉ rõ việc thực hiện các kỹ thuật mà nó xác định. Khả năng tương tác của các sản phẩm tuân theo tiêu chuẩn ISO / IEC 15946 sẽ không được đảm bảo.

Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu sau đây được đề cập đến trong văn bản theo cách mà một số hoặc tất cả nội dung của chúng tạo thành các yêu cầu của tài liệu này. Đối với tài liệu ghi năm chỉ bản được nêu áp dụng. Đối với các tài liệu tham khảo không ghi ngày tháng, phiên bản mới nhất của tài liệu được tham chiếu (bao gồm mọi sửa đổi) sẽ được áp dụng.

ISO / IEC 15946-1, Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Kỹ thuật mật mã dựa trên đường cong elip - Phần 1: Chung

Nội dung tiêu chuẩn PDF

Download tài liệu miễn phí tại đây!

ISO/IEC 15946-5:2017 hoàn toàn tương đương với TCVN 12852-5 : 2020.

TCVN 12852-5 : 2020 do Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã biên soạn, Ban Cơ yếu Chính phủ đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bộ tiêu chuẩn TCVN 12852 (ISO/IEC 15946) Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Kỹ thuật mật mã dựa trên đường cong elliptic gồm các tiêu chuẩn sau:

- TCVN 12852-1 : 2020 (ISO/IEC 15946-1:2016) Phần 1: Tổng quan

- TCVN 12852-5 : 2020 (ISO/IEC 15946-5:2017) Phần 5: Sinh đường cong elliptic

Bô tiêu chuẩn này có thể có thêm các phần tiếp theo.

Liên hệ chúng tôi

Các chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của bạn. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để biết thêm nhiều tiêu chuẩn mới nhất phù hợp với doanh nghiệp của bạn. 

Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay>

Bài viết liên quan